Kód: SEC_AUKB Bezpečnosť OTHER VENDORS Obtiažnosť: Advanced

Vedúci audítor informačnej bezpečnosti

Aktuálne termíny


Onsite školenie
Praha, CZ, Český jazyk
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
Zobraziť všetky termíny

Nevyhovuje Vám termín, alebo máte otázku?
Kontaktujte nás pomocou formulára tu.

Ciele

Tento intenzívny 5-dňový kurz pripraví účastníkov na to, akým spôsobom vykonávať audity pre certifikačné orgány a napomáha registračnému procesu podľa ISO/IEC 27001:2013. Účastníci tiež získajú vedomosti a zručnosti potrebné k tomu, aby boli spôsobilí poskytnúť praktickú pomoc a informácie ostatným jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa snažia o dosiahnutie súladu s touto normou. Cvičenia a prednášky o auditovaní sú založené na norme ISO 19011:2018 (Smernica pre auditovanie systémov managementu). Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky na konci školenia uchádzač získa certifikát Vedúceho audítora ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013 v akreditácii CQI a IRCA.

Kurz je určený: Pracovníkom bezpečnosti IT systémov, IT manažérom, interným audítorom alebo poradcom zavádzajúcim systém informačnej bezpečnosti.

Prínosy školenia: Kompletné zvládnutie kontroly ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013 Príprava na zvládnutie vnútorného auditu KII alebo VIS Získanie porozumenia princípov vedenia auditu

Dĺžka trvania

5 dní (8h/deň)

Formát školenia

Štandardne realizujeme školenie prezenčnou formou (onsite alebo ILT*) v ALEF Training centre. Po dohode je možné zrealizovať školenie v priestoroch klienta.

Vzhľadom k nemožnosti prípravy remote labu a zároveň náročnosti školenia, nemôže byť školenie realizované v online/vILT forme).

Vysvetlivky:

 • ILT - Instructor Led-Training - školenie vedené inštruktorom v učebni. ** vILT (Virtual Instructor-Led Training) - ide o formu dištančného vzdelávania, kde inštruktor vedie školenie z učebne prostredníctvom online platformy, na ktorú sa pripájajú študenti zo svojej kancelárie alebo pohodlia svojho domova.

Požiadavky

 • Znalosť PDCA cyklu
 • Znalosť systému manažérstva informačnej bezpečnosti
 • Znalosť požiadaviek normy ISO 27001 a bežne používaných termínov a definícií systému riadenia informačnej bezpečnosti, ako je uvedené v ISO 27000

Obsah

 • Čo je informačná bezpečnosť
 • Dôležitosť informačnej bezpečnosti
 • Výklad požiadaviek normy ISO 27001:2013
 • Prehľad o hrozbách a zraniteľnosti informačnej bezpečnosti
 • Riadenie rizík informačnej bezpečnosti
 • Výber riadenia informačnej bezpečnosti
 • Ako vybudovať systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • Techniky auditovania ISO 27001:2013
 • Riadenie a vedenie auditného tímu pri audite ISO 27001:2013
 • Plánovanie auditu a zostavenie programu auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Vykonanie záverečnej písomnej skúšky

Literatúra

Účastníci obdržia kópiu predvádzaných prezentácií.

Technické vybavenie

Školenie je teoretické.

Školenie na mieru

Nevyhovuje vám toto školenie a nenašli ste presne to čo hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Máte otázku?

Kontaktujte nás ohľadne školení.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za Váš záujem.

Na Vašu otázku alebo komentár sa pokúsime čo najskôr reagovať.

Požiadavka na termín

Vyplňte potrebné údaje, odošlite požiadavku a spojíme sa s Vami ohľadne termínu.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Školiace miestnosti

ALEF Training disponuje vlastnými školiacimi priestormi. Učebne sú prispôsobené pre prezentácie a školenia a disponujú modernou zobrazovacou technikou.

ALEF Training na Slovensku disponuje 4 úplne novými modernými školiacimi miestnosťami. Sú pomenované podľa veľkých a zaujímavých miest a prístavov – Hamburg, New York, Rotterdam a Sydney.

Niektoré z miestností sú vybavené najnovšími interaktívnymi projektormi za účelom poskytovania vysoko kvalifikovaných školení a seminárov. Interaktívne projektory kombinujú funkciu whiteboardu a projektoru. Jedna z výhod používania takýchto projektorov je poskytnutie doplnkových informácií zakreslených špeciálnymi fixkami lektora priamo do prezentovaných slajdov prezentácie. Máte tak jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na školení a toto moderné prezentačné médium vidieť v praxi.

Školiace miestnosti – Bratislava


Školiace miestnosti a školenia

Školiace miestnosti – Praha

Školiace miestnosti – Budapešť

Lektorský tím

Náš tím, zložený z viac ako 50 inštruktorov, ponúka široké spektrum technológií v oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti, spolupráce a dátových centier. O odbornosti lektorov svedčí množstvo medzinárodných certifikátov najvyššej úrovne.

Jedinečnosť našich lektorov spočíva predovšetkým v tom, že majú bohaté skúsenosti z jednotlivých projektov, takže dokážu veľmi flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt alebo podnet zo strany študentov a získané poznatky z praxe potom predávať účastníkom týchto školení. Vďaka synergii spoľahlivého fungovania spoločnosti a dlhoročných skúseností veľmi pružne reagujeme na pripravované zmeny v oblasti Cisco špecializácií, takže poskytujeme širokú škálu certifikovaných kurzov, ktoré umožnia vám a vašim kolegom získať potrebné know-how pre následné certifikačné testy.

Okrem certifikovaných školení máme v ponuke i špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané primárne na predávanie potrebných konfiguračných vedomostí, a tiež školenia na mieru, ktoré pripravíme na základe Vami definovaných požiadaviek, prípadne zrealizujeme štandardné školenie výhradne pre uzatvorenú skupinu záujemcov z Vašej spoločnosti priamo vo Vašich priestoroch.

200 +

Školení

20+

Školiacich miestností

50+

Certifikovaných lektorov

7

Krajín

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto

KONTAKT

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
+421 (2) 4920 3819
sk-training@alef.com