Kód: SEC_AUKB Bezpečnosť OTHER VENDORS Obtiažnosť: Advanced

Vedúci audítor inform. bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013

1 300,00 €
bez DPH

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
Cena bez DPH 1 300,00 €

Požiadať o termín

Ciele

Tento intenzívny 5-dňový kurz pripraví účastníkov na to, akým spôsobom vykonávať audity pre certifikačné orgány a napomáha registračnému procesu podľa ISO/IEC 27001:2013. Účastníci tiež získajú vedomosti a zručnosti potrebné k tomu, aby boli spôsobilí poskytnúť praktickú pomoc a informácie ostatným jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa snažia o dosiahnutie súladu s touto normou. Cvičenia a prednášky o auditovaní sú založené na norme ISO 19011:2018 (Smernica pre auditovanie systémov managementu). Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky na konci školenia uchádzač získa certifikát Vedúceho audítora ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013 v akreditácii CQI a IRCA.

Kurz je určený: Pracovníkom bezpečnosti IT systémov, IT manažérom, interným audítorom alebo poradcom zavádzajúcim systém informačnej bezpečnosti.

Prínosy školenia: Kompletné zvládnutie kontroly ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013 Príprava na zvládnutie vnútorného auditu KII alebo VIS Získanie porozumenia princípov vedenia auditu

Školenie realizované v spolupráci so spoločnosťou DNV.

Dĺžka trvania

5 dní (8h/deň)

Formát školenia

Štandardne realizujeme školenie prezenčnou formou (onsite alebo ILT*) v ALEF Training centre. Po dohode je možné zrealizovať školenie v priestoroch klienta.

Vzhľadom k nemožnosti prípravy remote labu a zároveň náročnosti školenia, nemôže byť školenie realizované v online/vILT forme).

Vysvetlivky:

 • ILT - Instructor Led-Training - školenie vedené inštruktorom v učebni. ** vILT (Virtual Instructor-Led Training) - ide o formu dištančného vzdelávania, kde inštruktor vedie školenie z učebne prostredníctvom online platformy, na ktorú sa pripájajú študenti zo svojej kancelárie alebo pohodlia svojho domova.

Požiadavky

 • Znalosť PDCA cyklu
 • Znalosť systému manažérstva informačnej bezpečnosti
 • Znalosť požiadaviek normy ISO 27001 a bežne používaných termínov a definícií systému riadenia informačnej bezpečnosti, ako je uvedené v ISO 27000
 • Odporúčané absolvovanie školenia Interný audítor bezpečnosti informácií

Obsah

 • Čo je informačná bezpečnosť
 • Dôležitosť informačnej bezpečnosti
 • Výklad požiadaviek normy ISO 27001:2013
 • Prehľad o hrozbách a zraniteľnosti informačnej bezpečnosti
 • Riadenie rizík informačnej bezpečnosti
 • Výber riadenia informačnej bezpečnosti
 • Ako vybudovať systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • Techniky auditovania ISO 27001:2013
 • Riadenie a vedenie auditného tímu pri audite ISO 27001:2013
 • Plánovanie auditu a zostavenie programu auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nezhôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Vykonanie záverečnej písomnej skúšky

Literatúra

Účastníci obdržia kópiu predvádzaných prezentácií.

Technické vybavenie

Školenie je teoretické.

Lektor

Školitelia majú skúsenosti z praxe a ich odbornosť je potvrdená radom medzinárodných certifikácií najvyšších úrovní. V prípade špecifických znalostí spolupracujeme s externými lektormi a odborníkmi, s tými najlepšími v danej problematike.

Školenie na mieru

Nevyhovuje vám toto školenie a nenašli ste presne to čo hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Máte otázku?

Kontaktujte nás ohľadne školení.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za Váš záujem.

Na Vašu otázku alebo komentár sa pokúsime čo najskôr reagovať.

Požiadavka na termín

Vyplňte potrebné údaje, odošlite požiadavku a spojíme sa s Vami ohľadne termínu.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Školiace miestnosti

ALEF Training disponuje vlastnými školiacimi priestormi. Učebne sú prispôsobené pre prezentácie a školenia a disponujú modernou zobrazovacou technikou.

ALEF Training na Slovensku disponuje 4 úplne novými modernými školiacimi miestnosťami. Sú pomenované podľa veľkých a zaujímavých miest a prístavov – Hamburg, New York, Rotterdam a Sydney.

Niektoré z miestností sú vybavené najnovšími interaktívnymi projektormi za účelom poskytovania vysoko kvalifikovaných školení a seminárov. Interaktívne projektory kombinujú funkciu whiteboardu a projektoru. Jedna z výhod používania takýchto projektorov je poskytnutie doplnkových informácií zakreslených špeciálnymi fixkami lektora priamo do prezentovaných slajdov prezentácie. Máte tak jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na školení a toto moderné prezentačné médium vidieť v praxi.

Školiace miestnosti – Bratislava


Školiace miestnosti a školenia

Školiace miestnosti – Praha

Školiace miestnosti – Budapešť

Lektorský tím

Náš tím, zložený z viac ako 50 inštruktorov, ponúka široké spektrum technológií v oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti, spolupráce a dátových centier. O odbornosti lektorov svedčí množstvo medzinárodných certifikátov najvyššej úrovne.

Jedinečnosť našich lektorov spočíva predovšetkým v tom, že majú bohaté skúsenosti z jednotlivých projektov, takže dokážu veľmi flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt alebo podnet zo strany študentov a získané poznatky z praxe potom predávať účastníkom týchto školení. Vďaka synergii spoľahlivého fungovania spoločnosti a dlhoročných skúseností veľmi pružne reagujeme na pripravované zmeny v oblasti Cisco špecializácií, takže poskytujeme širokú škálu certifikovaných kurzov, ktoré umožnia vám a vašim kolegom získať potrebné know-how pre následné certifikačné testy.

Okrem certifikovaných školení máme v ponuke i špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané primárne na predávanie potrebných konfiguračných vedomostí, a tiež školenia na mieru, ktoré pripravíme na základe Vami definovaných požiadaviek, prípadne zrealizujeme štandardné školenie výhradne pre uzatvorenú skupinu záujemcov z Vašej spoločnosti priamo vo Vašich priestoroch.

290 +

Školení

20+

Školiacich miestností

50+

Certifikovaných lektorov

8

Krajín

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto

KONTAKT

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
+421 (2) 4920 3819
sk-training@alef.com