Objednávka

Údaje o účastníkoch
Množstvo
Kód
Názov
S1
Praha /

664,00 €
Účastníci

Objednávateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť osobné údaje uvedených účastníkov.


Údaje objednávateľa
* Platba

Školenie môžete uhradiť aj formou ATC (ALEF Training Credits). Trainingový rozpočet jednoducho uložíte k nám a čerpáte z neho podľa potreby po dobu 1 roka.

Pre úhradu certifikovaného školenia Cisco môžete použiť CLC (Cisco Learning Credits). CLC sú platné po dobu 1 roka od ich aktivácie a zákazník ich môže nakupovať samostatne alebo za zvýhodnenú cenu spolu s ostatným tovarom a službami. Pre ďalšie informácie či bližšiu špecifikáciu kontaktujte ALEF Training na sk-training@alef.com

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Na Vašu objednávku budeme čo najskôr reagovať.