Kód: SEC_MKB Bezpečnosť OTHER VENDORS Obtiažnosť: Basic

Manager kybernetickej bezpečnosti

Aktuálne termíny


Praha, CZ, Český jazyk

Praha, CZ, Český jazyk

On-line, Český jazyk
Zobraziť všetky termíny

Nevyhovuje Vám termín, alebo máte otázku?
Kontaktujte nás pomocou formulára tu.

Ciele

Manažéri kybernetickej bezpečnosti sa zoznámia s podstatou bezpečnostných opatrení a efektívnymi prístupmi k ich zaisteniu.

Popis kurzu: Manager kybernetickej bezpečnosti sa zameriava na činnosti:

 1. Stanovenie normy preventívneho správania sa v oblasti informačnej bezpečnosti zaisťujúcu väčšiu stabilitu pre plnenie cieľov celej organizácie
 2. Riadením činností súvisiacich so zmiernením dopadu v dobe kybernetického incidentu a následným vyhodnotením Stanovenie preventívnych opatrení vrátane nastavení celého systému riadenia informačnej bezpečnosti je náročné z pohľadu nutných predpokladov na rolu toho, kto ich má stanoviť - jeho vedomostí a skúseností. Kurz Manager kybernetickej bezpečnosti je zameraný na predanie praktických rád, ako relatívne abstraktné informácie skryté v požiadavkách ZKB a ISMS zaradiť medzi štruktúrované vedomosti každého účastníka. Kurz je vedený veľmi skúseným lektorom v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti, čo spĺňa čiastočne i druhý predpoklad - v obmedzenej miere dochádza k predaniu skúseností z niekoľkoročnej praxe, samozrejme s potrebnou anonymitou. To sa odráža najmä v ťažko uchopiteľnej podstate bezpečnosti informácií - tvorby možných scenárov rizík.

Kurz je určený: Pre pracovníkov, ktorí by mali zastávať rolu manažéra kybernetickej bezpečnosti a ďalšie osoby, ktoré sa chcú zoznámiť s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a spôsobmi ich efektívneho naplnenia.

Formát školenia

Štandardne realizujeme školenie prezenčnou formou (onsite alebo ILT*) v ALEF Training centre. Po dohode je možné zrealizovať školenie v priestoroch klienta. Školenie je tiež možné realizovať formou online (vILT**) prostredníctvom videokonferenčnej platformy - Cisco Webex Meetings. Virtuálne školenie vedené inštruktorom predstavuje kombináciu toho najlepšieho z tradičného školenia v učebni a interaktívneho školenia bez nutnosti opúšťať vlastnú kanceláriu či pohodlie vášho domova. Presvedčte sa o špičkovej kvalite prenosu, videohovorov a efektívnej tímovej spolupráci.

Vysvetlivky:

 • ILT - Instructor Led-Training - školenie vedené inštruktorom v učebni. ** vILT (Virtual Instructor-Led Training) - ide o formu dištančného vzdelávania, kde inštruktor vedie školenie z učebne prostredníctvom online platformy, na ktorú sa pripájajú študenti zo svojej kancelárie alebo pohodlia svojho domova.

Obsah

 • koncept regulácie kybernetickej bezpečnosti v ČR
  • zákon č. 181/2014 Zb., o kybernetickej bezpečnosti,
  • nariadenie vlády č. 315/2014 Zb., o kritériách pre určenie prvku kritickej infraštruktúry,
  • vyhláška č. 316/2014 Zb., vyhláška o kybernetickej bezpečnosti
  • vyhláška č. 317/2014 Zb., o významných informačných systémoch
 • normy ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27002:2013 ako základné východiská pre reguláciu kybernetickej bezpečnosti
 • praktické a efektívne prístupy k riadeniu rizík, vhodné pre splnenie požiadaviek kybernetickej bezpečnosti
 • organizačné a technické opatrenia kybernetickej bezpečnosti a účelné prístupy k ich účinnému splneniu
 • bezpečnostná dokumentácia ako nástroj efektívneho riadenia kybernetickej bezpečnosti
 • techniky vyhodnotenia účinnosti systému riadenia bezpečnosti informácií a plánovania jeho rozvoja

Literatúra

Účastníci obdržia kópiu predvádzaných prezentácií.

Technické vybavenie

Žiadne.

Školenie na mieru

Nevyhovuje vám toto školenie a nenašli ste presne to čo hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Máte otázku?

Kontaktujte nás ohľadne školení.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za Váš záujem.

Na Vašu otázku alebo komentár sa pokúsime čo najskôr reagovať.

Požiadavka na termín

Vyplňte potrebné údaje, odošlite požiadavku a spojíme sa s Vami ohľadne termínu.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Školiace miestnosti

ALEF Training disponuje vlastnými školiacimi priestormi. Učebne sú prispôsobené pre prezentácie a školenia a disponujú modernou zobrazovacou technikou.

ALEF Training na Slovensku disponuje 4 úplne novými modernými školiacimi miestnosťami. Sú pomenované podľa veľkých a zaujímavých miest a prístavov – Hamburg, New York, Rotterdam a Sydney.

Niektoré z miestností sú vybavené najnovšími interaktívnymi projektormi za účelom poskytovania vysoko kvalifikovaných školení a seminárov. Interaktívne projektory kombinujú funkciu whiteboardu a projektoru. Jedna z výhod používania takýchto projektorov je poskytnutie doplnkových informácií zakreslených špeciálnymi fixkami lektora priamo do prezentovaných slajdov prezentácie. Máte tak jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na školení a toto moderné prezentačné médium vidieť v praxi.

Školiace miestnosti – Bratislava


Školiace miestnosti a školenia

Školiace miestnosti – Praha

Školiace miestnosti – Budapešť

Lektorský tím

Náš tím, zložený z viac ako 50 inštruktorov, ponúka široké spektrum technológií v oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti, spolupráce a dátových centier. O odbornosti lektorov svedčí množstvo medzinárodných certifikátov najvyššej úrovne.

Jedinečnosť našich lektorov spočíva predovšetkým v tom, že majú bohaté skúsenosti z jednotlivých projektov, takže dokážu veľmi flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt alebo podnet zo strany študentov a získané poznatky z praxe potom predávať účastníkom týchto školení. Vďaka synergii spoľahlivého fungovania spoločnosti a dlhoročných skúseností veľmi pružne reagujeme na pripravované zmeny v oblasti Cisco špecializácií, takže poskytujeme širokú škálu certifikovaných kurzov, ktoré umožnia vám a vašim kolegom získať potrebné know-how pre následné certifikačné testy.

Okrem certifikovaných školení máme v ponuke i špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané primárne na predávanie potrebných konfiguračných vedomostí, a tiež školenia na mieru, ktoré pripravíme na základe Vami definovaných požiadaviek, prípadne zrealizujeme štandardné školenie výhradne pre uzatvorenú skupinu záujemcov z Vašej spoločnosti priamo vo Vašich priestoroch.

200 +

Školení

20+

Školiacich miestností

50+

Certifikovaných lektorov

7

Krajín

Cisco Learning PartnerCisco Business Enablement Partner   Comptia F5AWS