Kód: SEC_LI Cyber Security OTHER VENDORS Obtiažnosť: Advanced

Lead Implementer ISO/IEC 27001:2022

950,00 €
bez DPH

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
Cena bez DPH 950,00 €

Požiadať o termín

Ciele

Interní audítori preverujú, či celý systém riadenia bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je účelne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie.

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre návrh a zavádzanie systémov riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa súčasných požiadaviek a s ohľadom na existujúcu dobrú prax. Počas školenia sa oboznámia s postupmi, ako účelne plánovať zavedenie ISMS pomocou vhodných postupov posúdenia a ošetrenia rizík, ktoré vychádzajú z možného ohrozenia dlhodobých cieľov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti. Významná pozornosť je venovaná aj metódam účinnej realizácie opatrení bezpečnosti informácií a ich vzájomnej previazanosti. Dôležitou súčasťou kurzu je aj oblasť sledovania, či je systém riadenia bezpečnosti informácií a jeho opatrenia účinné a dostatočne výkonné.

Kurz je určený:

Pre všetkých odborníkov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť spojenú s účelným riadeným bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti.

Školenie realizujeme v spolupráci so spoločnosťou DNV.

Dĺžka trvania

3 dni (8h/deň)

Požiadavky

Študenti by mali mať základné znalosti z oblasti informačnej bezpečnosti - ISMS a rozumieť základným bezpečnostným konceptom.

Obsah

  • Vysvetlenie postupov praktického zavedenia požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2022
  • Prístupy k stanoveniu dlhodobých cieľov bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti
  • Postupy účelného posúdenia a zvládania rizík s využitím rizikových scenárov
  • Účelné a účinné presadzovanie vhodných opatrení bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti
  • Postupy zvládania kybernetických bezpečnostných incidentov a iných mimoriadnych situácií
  • Postup sledovania účinnosti opatrení bezpečnosti informácií a kybernetickej bezpečnosti a plánovanie ich zlepšovania
  • Praktické príklady a ukážky realizácie možných riešení

Literatúra

Kópia prezentácie v tlačenej podobe.

Technické vybavenie

Žiadne.

Lektor

Školitelia majú skúsenosti z praxe a ich odbornosť je potvrdená radom medzinárodných certifikácií najvyšších úrovní. V prípade špecifických znalostí spolupracujeme s externými lektormi a odborníkmi, s tými najlepšími v danej problematike.

Školenie na mieru

Nevyhovuje vám toto školenie a nenašli ste presne to čo hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Máte otázku?

Kontaktujte nás ohľadne školení.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za Váš záujem.

Na Vašu otázku alebo komentár sa pokúsime čo najskôr reagovať.

Požiadavka na termín

Vyplňte potrebné údaje, odošlite požiadavku a spojíme sa s Vami ohľadne termínu.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Školiace miestnosti

ALEF Training disponuje vlastnými školiacimi priestormi. Učebne sú prispôsobené pre prezentácie a školenia a disponujú modernou zobrazovacou technikou.

ALEF Training na Slovensku disponuje 4 úplne novými modernými školiacimi miestnosťami. Sú pomenované podľa veľkých a zaujímavých miest a prístavov – Hamburg, New York, Rotterdam a Sydney.

Niektoré z miestností sú vybavené najnovšími interaktívnymi projektormi za účelom poskytovania vysoko kvalifikovaných školení a seminárov. Interaktívne projektory kombinujú funkciu whiteboardu a projektoru. Jedna z výhod používania takýchto projektorov je poskytnutie doplnkových informácií zakreslených špeciálnymi fixkami lektora priamo do prezentovaných slajdov prezentácie. Máte tak jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na školení a toto moderné prezentačné médium vidieť v praxi.

Školiace miestnosti – Bratislava


Školiace miestnosti a školenia

Školiace miestnosti – Praha

Školiace miestnosti – Budapešť

Lektorský tím

Náš tím, zložený z viac ako 50 inštruktorov, ponúka široké spektrum technológií v oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti, spolupráce a dátových centier. O odbornosti lektorov svedčí množstvo medzinárodných certifikátov najvyššej úrovne.

Jedinečnosť našich lektorov spočíva predovšetkým v tom, že majú bohaté skúsenosti z jednotlivých projektov, takže dokážu veľmi flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt alebo podnet zo strany študentov a získané poznatky z praxe potom predávať účastníkom týchto školení. Vďaka synergii spoľahlivého fungovania spoločnosti a dlhoročných skúseností veľmi pružne reagujeme na pripravované zmeny v oblasti Cisco špecializácií, takže poskytujeme širokú škálu certifikovaných kurzov, ktoré umožnia vám a vašim kolegom získať potrebné know-how pre následné certifikačné testy.

Okrem certifikovaných školení máme v ponuke i špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané primárne na predávanie potrebných konfiguračných vedomostí, a tiež školenia na mieru, ktoré pripravíme na základe Vami definovaných požiadaviek, prípadne zrealizujeme štandardné školenie výhradne pre uzatvorenú skupinu záujemcov z Vašej spoločnosti priamo vo Vašich priestoroch.

290 +

Školení

20+

Školiacich miestností

50+

Certifikovaných lektorov

8

Krajín

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto

KONTAKT

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
+421 (2) 4920 3819
sk-training@alef.com