Kód: TGF_TGF12 Other TOGAF Obtiažnosť: Advanced

L1 (Foundation) + L2 (Practitioner) TOGAF® 10

Aktuálne termíny


Online školenie
Bratislava, SK, Český jazyk

Online školenie
Bratislava, SK, Český jazyk
Zobraziť všetky termíny

Nevyhovuje Vám termín, alebo máte otázku?
Kontaktujte nás pomocou formulára tu.

Ciele

Kombinácia školení L1 (Foundation) TOGAF 10 a L2 (Practitioner) TOGAF 10 za zvýhodnenú cenu. Detailné vysvetlenie medzinárodného štandardu na okamžité použitie v praxi a príprava na obe úrovne certifikačných skúšok TOGAF Foundation a TOGAF Practitioner, ktoré môžete absolvovať ihneď po skončení kurzu alebo aj kedykoľvek neskôr.

Dĺžka trvania

4 dni (8h/deň)

Formát školenia

Štandardne realizujeme školenie prezenčnou formou (onsite alebo ILT*) v ALEF Training centre. Po dohode je možné zrealizovať školenie v priestoroch klienta. Školenie je tiež možné realizovať formou online (vILT**) prostredníctvom videokonferenčnej platformy - Cisco Webex Meetings. Virtuálne školenie vedené inštruktorom predstavuje kombináciu toho najlepšieho z tradičného školenia v učebni a interaktívneho školenia bez nutnosti opúšťať vlastnú kanceláriu či pohodlie vášho domova. Presvedčte sa o špičkovej kvalite prenosu, videohovorov a efektívnej tímovej spolupráci.

Vysvetlivky:

 • ILT - Instructor Led-Training - školenie vedené inštruktorom v učebni. ** vILT (Virtual Instructor-Led Training) - ide o formu dištančného vzdelávania, kde inštruktor vedie školenie z učebne prostredníctvom online platformy, na ktorú sa pripájajú študenti zo svojej kancelárie alebo pohodlia svojho domova.

Požiadavky

 • Základná orientácia v oblasti architektúry
 • Znalosť angličtiny (v prípade certifikácie)

Obsah

Do nášho školenia sme okrem štandardizovaného obsahu definovaného konzorciom The Open Group pridali celý rad tém z praxe, ktoré ukazujú, ako použiť TOGAF v reálnej praxi:

 • Príklady spracovaných architektonických princípov a precvičenie ich tvorby
 • Vymedzenie zodpovedností pre role Enterprise a Solution architekt
 • Previazanie architektúry s riadením projektov a projektovými fázami
 • Praktické tipy a odporúčania pre nastavenie fungovania Enterprise architektúry podľa skúseností od našich klientov
 • Návrh architektúry od business po technologickú krok za krokom s jasným vymedzením zodpovedností jednotlivých doménových architektov
 • Plánovanie schopností organizácie vo väzbe na customer journey
 • Praktický spôsob práce s architektonickým repozitárom vrátane príkladov z konkrétnych českých spoločností
 • Príklad vyhodnotenia zrelosti architektúry s odporúčaniami, ako a kým vyhodnotiť

L1 (Foundation)

 • Úvod
  • TOGAF ADM
  • Fáza Preliminary (Architektonické Princípy)
  • Fáza A - Architecture Vision (Stakeholder management, Risk management)
  • Fáza B - Business Architecture (Business scenáre, Rozdielová analýza, Capability based planning)
  • Fáza C Information Systems Architectures - Data Architecture
  • Fáza C Information Systems Architectures - Application Architecture
  • Fáza D - Technology Architecture
  • Fáza E - Opportunities and Solutions
  • Fáza F - Migration Planning
  • Fáza G - Implementation governance
  • Fáza H - Architecture Change Management
  • Fáza Requirements Management
  • Výstupy ADM
 • Techniky a odporúčania
  • Odporúčania pre úpravu ADM - iterácie a úrovne architektúry
  • TOGAF a bezpečnosť
  • TOGAF a SOA
  • Zaistenie interoperability
  • Architektonické vzory
 • Content Framework
  • Content Metamodel
  • Architektonické artefakty
 • Continuum a nástroje
  • Enterprise continuum
  • Architecture Repository
  • Delenie architektúry (Architecture Partitioning)
 • Architecture Capability Framework
  • Vybudovanie architektonickej schopnosti (Architecture Board, Architecture Skills Framework)
  • Governance architektúry (Súlad architektúry)
  • Zhodnotenie zrelosti architektúry
  • Zhodnotenie pripravenosti organizácie na obchodnú zmenu
 • Záver
  • Zhrnutie
  • TOGAF certifikácia

L2(Certified)

 • Úvod
  • Fáza Preliminary
  • Rekapitulácia
  • Enterprise architektúra a riadenie projektov
  • Význam a použitie vyhodnotenia zrelosti EA (maturity assessment)
  • Úloha v oblasti architektúry (enterprise architekt, solution architekt) a väzby na ďalšie role (business analytik, projektový manažér)
  • Architektonické princípy
  • Ďalšie techniky
 • Fáza A - Architecture Vision
  • Stakeholder management
  • Väzba architektonickej vízie a business stratégie, formulácia a analýza stratégie
  • Plánovanie a práca so schopnosťami (capability)
 • Fázy C až H, Requirements Management
  • Rekapitulácia
  • Detailné techniky a odporúčania
 • Architecture Content Framework
  • Rekapitulácia
  • Väzba na ArchiMate metamodel, praktické odporúčania a príklady
 • Architecture Repository
  • Prehľad existujúcich nástrojov a ich špecifík
  • Príklady použitia repozitárov v rôznych organizáciách
 • Cvičné prípadové štúdie
  • prípadových štúdií na rekapituláciu a na prípravu na certifikačnú skúšku
  • 4 doplnkové prípadové štúdie
 • Záver
  • Zhrnutie
  • TOGAF certifikácia

Toto školenie je vedené a realizované spoločnosťou Goodea, ktorá je držiteľom komerčných licencií TOGAF®, ArchiMate® a Open Agile Architecture ™ vydaných spoločnosťou The Open Group. Poskytovateľ služieb jedná ako poskytovateľ služieb spoločnosti Goodea a nevyžaduje sa od nej licencia od The Open Group.

Lektor

Školitelia majú skúsenosti z praxe a ich odbornosť je potvrdená radom medzinárodných certifikácií najvyšších úrovní. V prípade špecifických znalostí spolupracujeme s externými lektormi a odborníkmi, s tými najlepšími v danej problematike.

Školenie na mieru

Nevyhovuje vám toto školenie a nenašli ste presne to čo hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Máte otázku?

Kontaktujte nás ohľadne školení.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za Váš záujem.

Na Vašu otázku alebo komentár sa pokúsime čo najskôr reagovať.

Požiadavka na termín

Vyplňte potrebné údaje, odošlite požiadavku a spojíme sa s Vami ohľadne termínu.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Školiace miestnosti

ALEF Training disponuje vlastnými školiacimi priestormi. Učebne sú prispôsobené pre prezentácie a školenia a disponujú modernou zobrazovacou technikou.

ALEF Training na Slovensku disponuje 4 úplne novými modernými školiacimi miestnosťami. Sú pomenované podľa veľkých a zaujímavých miest a prístavov – Hamburg, New York, Rotterdam a Sydney.

Niektoré z miestností sú vybavené najnovšími interaktívnymi projektormi za účelom poskytovania vysoko kvalifikovaných školení a seminárov. Interaktívne projektory kombinujú funkciu whiteboardu a projektoru. Jedna z výhod používania takýchto projektorov je poskytnutie doplnkových informácií zakreslených špeciálnymi fixkami lektora priamo do prezentovaných slajdov prezentácie. Máte tak jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na školení a toto moderné prezentačné médium vidieť v praxi.

Školiace miestnosti – Bratislava


Školiace miestnosti a školenia

Školiace miestnosti – Praha

Školiace miestnosti – Budapešť

Lektorský tím

Náš tím, zložený z viac ako 50 inštruktorov, ponúka široké spektrum technológií v oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti, spolupráce a dátových centier. O odbornosti lektorov svedčí množstvo medzinárodných certifikátov najvyššej úrovne.

Jedinečnosť našich lektorov spočíva predovšetkým v tom, že majú bohaté skúsenosti z jednotlivých projektov, takže dokážu veľmi flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt alebo podnet zo strany študentov a získané poznatky z praxe potom predávať účastníkom týchto školení. Vďaka synergii spoľahlivého fungovania spoločnosti a dlhoročných skúseností veľmi pružne reagujeme na pripravované zmeny v oblasti Cisco špecializácií, takže poskytujeme širokú škálu certifikovaných kurzov, ktoré umožnia vám a vašim kolegom získať potrebné know-how pre následné certifikačné testy.

Okrem certifikovaných školení máme v ponuke i špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané primárne na predávanie potrebných konfiguračných vedomostí, a tiež školenia na mieru, ktoré pripravíme na základe Vami definovaných požiadaviek, prípadne zrealizujeme štandardné školenie výhradne pre uzatvorenú skupinu záujemcov z Vašej spoločnosti priamo vo Vašich priestoroch.

290 +

Školení

20+

Školiacich miestností

50+

Certifikovaných lektorov

8

Krajín

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto

KONTAKT

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
+421 (2) 4920 3819
sk-training@alef.com