Kód: TGF_AM12 Other TOGAF Obtiažnosť: Advanced

L1 (Foundation) + L2 (Practitioner) ArchiMate 3.2

1 295,00 €
bez DPH
(3 dni (8h/deň))
Český jazyk
Bratislava Slovensko
1 295,00 €
bez DPH

Nevyhovuje Vám termín, alebo máte otázku?
Kontaktujte nás pomocou formulára tu.

Ciele

Kombinácia školení L1 (Foundation) ArchiMate a L2 (Certified) ArchiMate za zvýhodnenú cenu. Detailné vysvetlenie medzinárodného štandardu na okamžité použitie v praxi a príprava na obe úrovne certifikačných skúšok ArchiMate 3 Foundation a ArchiMate 3 Practitioner, ktoré môžete absolvovať ihneď po skončení školenia alebo aj kedykoľvek neskôr.

Dĺžka trvania

3 dni (8h/deň)

Formát školenia

Štandardne realizujeme školenie prezenčnou formou (onsite alebo ILT*) v ALEF Training centre. Po dohode je možné zrealizovať školenie v priestoroch klienta. Školenie je tiež možné realizovať formou online (vILT**) prostredníctvom videokonferenčnej platformy - Cisco Webex Meetings. Virtuálne školenie vedené inštruktorom predstavuje kombináciu toho najlepšieho z tradičného školenia v učebni a interaktívneho školenia bez nutnosti opúšťať vlastnú kanceláriu či pohodlie vášho domova. Presvedčte sa o špičkovej kvalite prenosu, videohovorov a efektívnej tímovej spolupráci.

Vysvetlivky:

 • ILT - Instructor Led-Training - školenie vedené inštruktorom v učebni. ** vILT (Virtual Instructor-Led Training) - ide o formu dištančného vzdelávania, kde inštruktor vedie školenie z učebne prostredníctvom online platformy, na ktorú sa pripájajú študenti zo svojej kancelárie alebo pohodlia svojho domova.

Požiadavky

 • Základná orientácia v oblasti architektúry
 • Znalosť angličtiny (v prípade certifikácie)

Obsah

Do nášho kurzu sme okrem štandardizovaného obsahu definovaného konzorciom The Open Group pridali celý rad tém z praxe, ktoré ukazujú, ako použiť ArchiMate v reálnej praxi:

 • Zachytenie motivácie k realizácii zmeny vrátane zainteresovaných osôb a ich záujmov
 • Zachytenie väzby medzi motiváciou a navrhovaným riešením so zachytením použitých komponentov a dôvodu ich použitia
 • Odporúčania pre popis business prostredia formou procesov, funkcií a služieb, vysvetlenie väzby na BPMN
 • Popis navrhovaných aplikačných riešení v zodpovedajúcom detaile a štruktúre vhodné na podávanie ponúk
 • Návrh a popis architektúry od business po technologickú krok za krokom s jasným vymedzením zodpovedností jednotlivých doménových architektov
 • Zachytenie integračných komponentov typu ESB, API gateway a vystavovaných služieb
 • Zachytenie virtualizovanej infraštruktúry a cloudových riešení
 • Praktické odporúčania pre tvorbu diagramov

L1 (Foundation)

 • Úvod
  • Enterprise architektúra - stručný úvod
  • kreslenie vs. modelovanie
  • základné koncepty a princípy ArchiMate
  • základné a doplnkové vrstvy
  • väzba medzi ArchiMate a TOGAF
 • Elementy, väzby
  • ArchiMate metamodel
  • detailné vysvetlenie jednotlivých elementov a väzieb
  • väzby medzi elementmi, spôsob ich zachytenia
 • Business vrstva
  • metamodel business vrstvy
  • aktívne elementy (aktér, rola, spolupráca a pod.)
  • behaviorálne elementy (procesy, funkcie, udalosti a pod.)
  • pasívne elementy (produkt, kontrakt a pod.)
 • Aplikačná vrstva
  • metamodel aplikačnej vrstvy
  • aktívne elementy (aplikačný komponent, rozhranie a pod.)
  • behaviorálne elementy (služby, funkcie, interakcie a pod.)
  • pasívne elementy (dátový objekt)
 • Technologická vrstva
  • metamodel technologickej vrstvy
  • aktívne elementy (zariadenia, siete, infraštruktúrne rozhranie a pod.)
  • behaviorálne elementy (služby, funkcie)
  • pasívne elementy (artefakt)
 • Fyzické elementy
  • Fyzické elementy (vybavenie, zariadenie, distribučná cesta, materiál)
 • Strategické elementy
  • Strategické elementy (smerovanie, schopnosti, zdroje)
 • Motivačné elementy
  • Motivačné elementy (stakeholder, ciele, požiadavky a pod.)
  • Väzba na základné vrstvy ArchiMate
 • Implementačné a migračné elementy
  • implementačné a migračné elementy (work package, deliverable, plateau, gap a pod.)
  • Väzba na motivačné elementy a základné vrstvy ArchiMate
 • Väzby
  • štrukturálne väzby a závislosti (kompozícia, agregácia, assignment, realizácia, influencia a pod.)
  • dynamické väzby (triggering, flow)
  • ostatné väzby (špecializácia, junction)
 • Hľadiská
  • Spôsob práce s hľadiskami, ich prínos
  • základné hľadiská (organizačný, obchodný proces, použitie aplikácií, infraštruktúra a pod.)
 • Odporúčané techniky modelovania
  • Kladenie správnych otázok a ich zachytenie formou vizualizácií
  • Práca s farbami
  • Organizácia alementov a väzieb
  • Aplikácia Paretove pravidlá
 • Nástroje pre ArchiMate
  • prehľad a výber nástrojov
  • príklady použitia ArchiMate v praxi
 • Certifikácia

L2 (Practitioner)

 • Úvod
  • Zameranie a štruktúra jazyka
 • Metamodel jazyka
  • Stavba jazyka
  • Odvodenie jednotlivých elementov
 • Väzby a kompozitné elementy
  • Rekapitulácia
  • Špecifické použitie vybraných väzieb
 • Business vrstva
  • Rekapitulácia
  • Väzba na BPMN
  • Cvičenie
  • Vzorový testový príklad
 • Aplikačná vrstva
  • Rekapitulácia
  • Väzba na UML
  • Cvičenie
  • Vzorový testový príklad
 • Technologická vrstva
  • Rekapitulácia
  • Úroveň detailu pre zachytenie infraštruktúry a sietí
  • Cvičenie
  • Vzorový testový príklad
 • Fyzická vrstva
  • Rekapitulácia
  • Cvičenie
 • Motivácia
  • Rekapitulácia
  • Prepojenie na ostatné vrstvy
  • Cvičenie
  • Vzorový testový príklad
 • Stratégia
  • Rekapitulácia
 • Implementácia a migrácia
  • Rekapitulácia
  • Cvičenie
  • Vzorový testový príklad
 • Väzby medzi vrstvami
 • Rozšírenie jazyka
 • Certifikácia

Toto školenie je vedené a realizované spoločnosťou Goodea, ktorá je držiteľom komerčných licencií TOGAF®, ArchiMate® a Open Agile Architecture ™ vydaných spoločnosťou The Open Group. Poskytovateľ služieb jedná ako poskytovateľ služieb spoločnosti Goodea a nevyžaduje sa od nej licencia od The Open Group.

Lektor

Školitelia majú skúsenosti z praxe a ich odbornosť je potvrdená radom medzinárodných certifikácií najvyšších úrovní. V prípade špecifických znalostí spolupracujeme s externými lektormi a odborníkmi, s tými najlepšími v danej problematike.

Školenie na mieru

Nevyhovuje vám toto školenie a nenašli ste presne to čo hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Máte otázku?

Kontaktujte nás ohľadne školení.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za Váš záujem.

Na Vašu otázku alebo komentár sa pokúsime čo najskôr reagovať.

Požiadavka na termín

Vyplňte potrebné údaje, odošlite požiadavku a spojíme sa s Vami ohľadne termínu.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Školiace miestnosti

ALEF Training disponuje vlastnými školiacimi priestormi. Učebne sú prispôsobené pre prezentácie a školenia a disponujú modernou zobrazovacou technikou.

ALEF Training na Slovensku disponuje 4 úplne novými modernými školiacimi miestnosťami. Sú pomenované podľa veľkých a zaujímavých miest a prístavov – Hamburg, New York, Rotterdam a Sydney.

Niektoré z miestností sú vybavené najnovšími interaktívnymi projektormi za účelom poskytovania vysoko kvalifikovaných školení a seminárov. Interaktívne projektory kombinujú funkciu whiteboardu a projektoru. Jedna z výhod používania takýchto projektorov je poskytnutie doplnkových informácií zakreslených špeciálnymi fixkami lektora priamo do prezentovaných slajdov prezentácie. Máte tak jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na školení a toto moderné prezentačné médium vidieť v praxi.

Školiace miestnosti – Bratislava


Školiace miestnosti a školenia

Školiace miestnosti – Praha

Školiace miestnosti – Budapešť

Lektorský tím

Náš tím, zložený z viac ako 50 inštruktorov, ponúka široké spektrum technológií v oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti, spolupráce a dátových centier. O odbornosti lektorov svedčí množstvo medzinárodných certifikátov najvyššej úrovne.

Jedinečnosť našich lektorov spočíva predovšetkým v tom, že majú bohaté skúsenosti z jednotlivých projektov, takže dokážu veľmi flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt alebo podnet zo strany študentov a získané poznatky z praxe potom predávať účastníkom týchto školení. Vďaka synergii spoľahlivého fungovania spoločnosti a dlhoročných skúseností veľmi pružne reagujeme na pripravované zmeny v oblasti Cisco špecializácií, takže poskytujeme širokú škálu certifikovaných kurzov, ktoré umožnia vám a vašim kolegom získať potrebné know-how pre následné certifikačné testy.

Okrem certifikovaných školení máme v ponuke i špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané primárne na predávanie potrebných konfiguračných vedomostí, a tiež školenia na mieru, ktoré pripravíme na základe Vami definovaných požiadaviek, prípadne zrealizujeme štandardné školenie výhradne pre uzatvorenú skupinu záujemcov z Vašej spoločnosti priamo vo Vašich priestoroch.

290 +

Školení

20+

Školiacich miestností

50+

Certifikovaných lektorov

8

Krajín

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto

KONTAKT

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
+421 (2) 4920 3819
sk-training@alef.com