Kód: TGF_AM1 Other TOGAF Certifikát: ARCHIMATE Obtiažnosť: Basic

L1 (Foundation) ArchiMate 3.2

Alternatívne termíny a miesta konania


Onsite školenie
Praha, CZ, Český jazyk

Online školenie
Bratislava, SK, Český jazyk

Onsite školenie
Praha, CZ, Český jazyk

Online školenie
Bratislava, SK, Český jazyk
Zobraziť všetky termíny

Nevyhovuje Vám termín, alebo máte otázku?
Kontaktujte nás pomocou formulára tu.

Ciele

Detailné vysvetlenie medzinárodného štandardu na popis architektúry. Naučíme Vás, ako konzistentným spôsobom popísať motiváciu k zmenám, požiadavky, businessové, dátové, aplikačné aj technologické témy i plánovanie zmien a rôzne stavy architektúry v čase. Kurz je prakticky zameraný, všetky témy sú vysvetľované na praktických príkladoch z rôznych odvetví.

Súčasťou školenia je okrem obsahu definovaného vlastníkom štandardu aj mnoho príkladov z praxe našich konzultantov a školiteľov. V detaile Vám ukážeme, ako správne zachytiť business procesy, aplikácie, ich služby a funkcie, prácu s informáciami a dátami a ako popísať rozloženie infraštruktúry. Použitie ArchiMate si sami vyskúšate na pripravených cvičeniach. Školenie je dokonalou prípravou na certifikačnú skúšku ArchiMate 3 Foundation, ktorú môžete absolvovať ihneď po skončení kurzu alebo aj kedykoľvek neskôr.

Dĺžka trvania

2 dni (8h/deň)

Formát školenia

Štandardne realizujeme školenie prezenčnou formou (onsite alebo ILT*) v ALEF Training centre. Po dohode je možné zrealizovať školenie v priestoroch klienta. Školenie je tiež možné realizovať formou online (vILT**) prostredníctvom videokonferenčnej platformy - Cisco Webex Meetings. Virtuálne školenie vedené inštruktorom predstavuje kombináciu toho najlepšieho z tradičného školenia v učebni a interaktívneho školenia bez nutnosti opúšťať vlastnú kanceláriu či pohodlie vášho domova. Presvedčte sa o špičkovej kvalite prenosu, videohovorov a efektívnej tímovej spolupráci.

Vysvetlivky:

 • ILT - Instructor Led-Training - školenie vedené inštruktorom v učebni. ** vILT (Virtual Instructor-Led Training) - ide o formu dištančného vzdelávania, kde inštruktor vedie školenie z učebne prostredníctvom online platformy, na ktorú sa pripájajú študenti zo svojej kancelárie alebo pohodlia svojho domova.

Požiadavky

 • Základná orientácia v oblasti architektúry
 • Základná znalosť angličtiny (v prípade certifikácie)

Obsah

Do nášho školenia sme okrem štandardizovaného obsahu definovaného konzorciom The Open Group pridali celý rad tém z praxe, ktoré ukazujú, ako použiť ArchiMate v reálnej praxi:

 • Zachytenie motivácie k realizácii zmeny vrátane zainteresovaných osôb a ich záujmov
 • Zachytenie väzby medzi motiváciou a navrhovaným riešením so zachytením použitých komponentov a dôvodu ich použitia
 • Odporúčania pre popis business prostredia formou procesov, funkcií a služieb, vysvetlenie väzby na BPMN
 • Popis navrhovaných aplikačných riešení v zodpovedajúcom detaile a štruktúre vhodné na podávanie ponúk
 • Návrh a popis architektúry od business po technologickú krok za krokom s jasným vymedzením zodpovedností jednotlivých doménových architektov
 • Zachytenie integračných komponentov typu ESB, API gateway a vystavovaných služieb
 • Zachytenie virtualizovanej infraštruktúry a cloudových riešení
 • Praktické odporúčania pre tvorbu diagramov

 • Úvod
  • Enterprise architektúra - stručný úvod
  • kreslenie vs. modelovanie
  • základné koncepty a princípy ArchiMate
  • základné a doplnkové vrstvy
  • väzba medzi ArchiMate a TOGAF
 • Elementy, väzby
  • ArchiMate metamodel
  • detailné vysvetlenie jednotlivých elementov a väzieb
  • väzby medzi elementmi, spôsob ich zachytenia
 • Business vrstva
  • metamodel business vrstvy
  • aktívne elementy (aktér, rola, spolupráca a pod.)
  • behaviorálne elementy (procesy, funkcie, udalosti a pod.)
  • pasívne elementy (produkt, kontrakt a pod.)
 • Aplikačná vrstva
  • metamodel aplikačnej vrstvy
  • aktívne elementy (aplikačný komponent, rozhranie a pod.)
  • behaviorálne elementy (služby, funkcie, interakcie a pod.)
  • pasívne elementy (dátový objekt)
 • Technologická vrstva
  • metamodel technologickej vrstvy
  • aktívne elementy (zariadenia, siete, infraštruktúrne rozhranie a pod.)
  • behaviorálne elementy (služby, funkcie)
  • pasívne elementy (artefakt)
 • Fyzické elementy
  • Fyzické elementy (vybavenie, zariadenie, distribučná cesta, materiál)
 • Strategické elementy
  • Strategické elementy (smerovanie, schopnosti, zdroje)
 • Motivačné elementy
  • Motivačné elementy (stakeholder, ciele, požiadavky a pod.)
  • Väzba na základné vrstvy ArchiMate
 • Implementačné a migračné elementy
  • implementačné a migračné elementy (work package, deliverable, plateau, gap a pod.)
  • Väzba na motivačné elementy a základné vrstvy ArchiMate
 • Väzby
  • štrukturálne väzby a závislosti (kompozícia, agregácia, assignment, realizácia, influencia a pod.)
  • dynamické väzby (triggering, flow)
  • ostatné väzby (špecializácia, junction)
 • Hľadiská
  • Spôsob práce s hľadiskami, ich prínos
  • základné hľadiská (organizačný, obchodný proces, použitie aplikácií, infraštruktúra a pod.)
 • Odporúčané techniky modelovania
  • Kladenie správnych otázok a ich zachytenie formou vizualizácií
  • Práca s farbami
  • Organizácia alementov a väzieb
  • Aplikácia Paretove pravidlá
 • Nástroje pre ArchiMate
  • prehľad a výber nástrojov
  • príklady použitia ArchiMate v praxi

Toto školenie je vedené a realizované spoločnosťou Goodea, ktorá je držiteľom komerčných licencií TOGAF®, ArchiMate® a Open Agile Architecture ™ vydaných spoločnosťou The Open Group. Poskytovateľ služieb jedná ako poskytovateľ služieb spoločnosti Goodea a nevyžaduje sa od nej licencia od The Open Group.

Literatúra

Všetci účastníci obdržia profesionálne spracované študijné materiály v českom jazyku v papierovej i elektronickej podobe. Na vyžiadanie sú materiály k dispozícii i v anglickej verzii.

Technické vybavenie

Žiadne.

Lektor

Školitelia majú skúsenosti z praxe a ich odbornosť je potvrdená radom medzinárodných certifikácií najvyšších úrovní. V prípade špecifických znalostí spolupracujeme s externými lektormi a odborníkmi, s tými najlepšími v danej problematike.

Školenie na mieru

Nevyhovuje vám toto školenie a nenašli ste presne to čo hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Máte otázku?

Kontaktujte nás ohľadne školení.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za Váš záujem.

Na Vašu otázku alebo komentár sa pokúsime čo najskôr reagovať.

Požiadavka na termín

Vyplňte potrebné údaje, odošlite požiadavku a spojíme sa s Vami ohľadne termínu.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Školiace miestnosti

ALEF Training disponuje vlastnými školiacimi priestormi. Učebne sú prispôsobené pre prezentácie a školenia a disponujú modernou zobrazovacou technikou.

ALEF Training na Slovensku disponuje 4 úplne novými modernými školiacimi miestnosťami. Sú pomenované podľa veľkých a zaujímavých miest a prístavov – Hamburg, New York, Rotterdam a Sydney.

Niektoré z miestností sú vybavené najnovšími interaktívnymi projektormi za účelom poskytovania vysoko kvalifikovaných školení a seminárov. Interaktívne projektory kombinujú funkciu whiteboardu a projektoru. Jedna z výhod používania takýchto projektorov je poskytnutie doplnkových informácií zakreslených špeciálnymi fixkami lektora priamo do prezentovaných slajdov prezentácie. Máte tak jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na školení a toto moderné prezentačné médium vidieť v praxi.

Školiace miestnosti – Bratislava


Školiace miestnosti a školenia

Školiace miestnosti – Praha

Školiace miestnosti – Budapešť

Lektorský tím

Náš tím, zložený z viac ako 50 inštruktorov, ponúka široké spektrum technológií v oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti, spolupráce a dátových centier. O odbornosti lektorov svedčí množstvo medzinárodných certifikátov najvyššej úrovne.

Jedinečnosť našich lektorov spočíva predovšetkým v tom, že majú bohaté skúsenosti z jednotlivých projektov, takže dokážu veľmi flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt alebo podnet zo strany študentov a získané poznatky z praxe potom predávať účastníkom týchto školení. Vďaka synergii spoľahlivého fungovania spoločnosti a dlhoročných skúseností veľmi pružne reagujeme na pripravované zmeny v oblasti Cisco špecializácií, takže poskytujeme širokú škálu certifikovaných kurzov, ktoré umožnia vám a vašim kolegom získať potrebné know-how pre následné certifikačné testy.

Okrem certifikovaných školení máme v ponuke i špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané primárne na predávanie potrebných konfiguračných vedomostí, a tiež školenia na mieru, ktoré pripravíme na základe Vami definovaných požiadaviek, prípadne zrealizujeme štandardné školenie výhradne pre uzatvorenú skupinu záujemcov z Vašej spoločnosti priamo vo Vašich priestoroch.

290 +

Školení

20+

Školiacich miestností

50+

Certifikovaných lektorov

8

Krajín

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto

KONTAKT

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
+421 (2) 4920 3819
sk-training@alef.com