Kód: SEC_CRYPTSSL Cyber Security OTHER VENDORS Obtiažnosť: Basic

Kryptografická ochrana - SSL/TLS

860,00 €
bez DPH

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
Cena bez DPH 860,00 €

Požiadať o termín

Ciele

Pre zaistenie dôvernosti a autenticity prenášaných informácií se v prostredí internetu najčastejšie používa termín SSL/TLS. Ide o vrstvu zabezpečujúcu kryptografickú ochranu (teda šifrovanie a detekciu zmeny dát). Vzhľadom k legislatíve a všeobecnému vývoju kladiacemu dôraz na súkromie sa toto školenie venuje vysvetleniu vzťahov tak, aby bolo možné chrániť informácie spoločnosti a zákazníkov. Zároveň načrtá vzťahy k európskym nariadeniam (GDPR, eIDAS), zákonom (kybernetický zákon) a používaným normám.

 • Zoznámenie sa s vývojom a architektúrou SSL/TLS
 • Vysvetlenie obmedzení jednotlivých ciphersuit
 • Zoznámenie sa so základnými útokmi a príčinou existujúcich slabín
 • Vysvetlenie práce s certifikátmi a certifikačnými autoritami
 • Zoznámenie sa s nariadením eIDAS
 • Minimálny právny základ, prehľad zákona a noriem ako limitujúcou podmienkou pre hardening

Dĺžka trvania

3 dni (8h/deň)

Formát školenia

Štandardne realizujeme školenie prezenčnou formou (onsite alebo ILT*) v ALEF Training centre. Po dohode je možné zrealizovať školenie v priestoroch klienta.

Vzhľadom k nemožnosti prípravy remote labu a zároveň náročnosti školenia, nemôže byť školenie realizované v online/vILT forme).

Vysvetlivky:

 • ILT - Instructor Led-Training - školenie vedené inštruktorom v učebni. ** vILT (Virtual Instructor-Led Training) - ide o formu dištančného vzdelávania, kde inštruktor vedie školenie z učebne prostredníctvom online platformy, na ktorú sa pripájajú študenti zo svojej kancelárie alebo pohodlia svojho domova.

Požiadavky

 • Účastník by mal mať skúsenosti so správou systémov, základný prehľad o počítačovej bezpečnosti a základnú predstavu o fungovaní sady protokolov TCP/IP.
 • Školenie je určené pre:
  • správcov IT venujúcim sa bezpečnosti,
  • správcov systémov
  • sieťových a bezpečnostných konzultantov.

Je koncipované tak, aby im umožnilo orientáciu v problematike a poskytlo základné informácie, ako bezpečne nastaviť parametre pre splnenie povinností kladených normami.

Obsah

 • Základné termíny a uvedenie do problematiky
 • Architektúra SSL/TLS
 • História a vývoj, podpora ciphersuites v jednotlivých verziách
 • Zhodnotenie bezpečnosti ciphersuites
 • Protokoly pre výmenu klírov
 • Útoky na kryptografiu v SSL/TLS
 • Verzie SSL/TLS
 • Štandardy a národné normy, zákony a ich vzťah k nariadeniam EÚ
 • Podporované algoritmy, ich opora v zákonoch, nariadeniach a normách
 • Hardening
 • Prostredie Java a Microsoft
 • Webové servery: Apache, IIS, Lighthttpd, NGINX, Tomcat, WinHTTP
 • Poštové servery: Dovecot, Exchange, Postfix, Sendmail
 • Databázové servery: MySQL/MariaDB, MongoDB,Postgress, SQLite
 • VPN (OpenVPN)
 • SSH
 • Inšpekcia SSL
 • Využitie certifikátu
 • CA, PKI a služby zabezpečenia dôvery v prostredí elektronickej komunikácie
 • Prevádzkové vlastnosti
 • Štandardy ASN.1, OID a kódovanie Base64
 • Formáty CER, DER, BER a uloženie klíru vo formáte PK7, PK12
 • Certifikát a jeho štruktúra
 • Dôležité a voliteľné parametre
 • Normy rozširujúce vlastnosti certifikátu
 • Vysvetlenie metód kontroly platnosti certifikátu (path validation,CRL, OCSP)
 • Krížové certifikáty a krížová certifikácia autorít
 • eIDAS

Lektor

Školitelia majú skúsenosti z praxe a ich odbornosť je potvrdená radom medzinárodných certifikácií najvyšších úrovní. V prípade špecifických znalostí spolupracujeme s externými lektormi a odborníkmi, s tými najlepšími v danej problematike.

Školenie na mieru

Nevyhovuje vám toto školenie a nenašli ste presne to čo hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Máte otázku?

Kontaktujte nás ohľadne školení.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za Váš záujem.

Na Vašu otázku alebo komentár sa pokúsime čo najskôr reagovať.

Požiadavka na termín

Vyplňte potrebné údaje, odošlite požiadavku a spojíme sa s Vami ohľadne termínu.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Povinné

Ďakujeme za záujem.

Pokúsime sa čo najskôr reagovať a dohodnúť termín.

Školiace miestnosti

ALEF Training disponuje vlastnými školiacimi priestormi. Učebne sú prispôsobené pre prezentácie a školenia a disponujú modernou zobrazovacou technikou.

ALEF Training na Slovensku disponuje 4 úplne novými modernými školiacimi miestnosťami. Sú pomenované podľa veľkých a zaujímavých miest a prístavov – Hamburg, New York, Rotterdam a Sydney.

Niektoré z miestností sú vybavené najnovšími interaktívnymi projektormi za účelom poskytovania vysoko kvalifikovaných školení a seminárov. Interaktívne projektory kombinujú funkciu whiteboardu a projektoru. Jedna z výhod používania takýchto projektorov je poskytnutie doplnkových informácií zakreslených špeciálnymi fixkami lektora priamo do prezentovaných slajdov prezentácie. Máte tak jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na školení a toto moderné prezentačné médium vidieť v praxi.

Školiace miestnosti – Bratislava


Školiace miestnosti a školenia

Školiace miestnosti – Praha

Školiace miestnosti – Budapešť

Lektorský tím

Náš tím, zložený z viac ako 50 inštruktorov, ponúka široké spektrum technológií v oblasti routingu, switchingu, bezpečnosti, spolupráce a dátových centier. O odbornosti lektorov svedčí množstvo medzinárodných certifikátov najvyššej úrovne.

Jedinečnosť našich lektorov spočíva predovšetkým v tom, že majú bohaté skúsenosti z jednotlivých projektov, takže dokážu veľmi flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt alebo podnet zo strany študentov a získané poznatky z praxe potom predávať účastníkom týchto školení. Vďaka synergii spoľahlivého fungovania spoločnosti a dlhoročných skúseností veľmi pružne reagujeme na pripravované zmeny v oblasti Cisco špecializácií, takže poskytujeme širokú škálu certifikovaných kurzov, ktoré umožnia vám a vašim kolegom získať potrebné know-how pre následné certifikačné testy.

Okrem certifikovaných školení máme v ponuke i špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané primárne na predávanie potrebných konfiguračných vedomostí, a tiež školenia na mieru, ktoré pripravíme na základe Vami definovaných požiadaviek, prípadne zrealizujeme štandardné školenie výhradne pre uzatvorenú skupinu záujemcov z Vašej spoločnosti priamo vo Vašich priestoroch.

290 +

Školení

20+

Školiacich miestností

50+

Certifikovaných lektorov

8

Krajín

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto

KONTAKT

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Galvaniho Business Centrum IV
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2
Slovenská republika
+421 (2) 4920 3819
sk-training@alef.com