Testy JUNIPER (17)

JN0-220

Automation and DevOps, Associate (JNCIA-DevOps)

JUNIPER90 Min

JN0-421

Automation and DevOps, Spec. (JNCIS-DevOps)

JUNIPER90 Min

JN0-211

Cloud, Associate (JNCIA-Cloud)

JUNIPER90 Min

JN0-610

Cloud, Professional (JNCIP-Cloud)

JUNIPER120 Min

JN0-1301

Data Center Design, Specialist (JNCDS-DC)

JUNIPER90 Min

JN0-681

Data Center, Prof. (JNCIP-DC)

JUNIPER120 Min

JN0-1101

Design, Assciate (JNCDA)

JUNIPER90 Min

JN0-648

Enterprise Routing and Switching, H (JNCIP-ENT)

JUNIPER120 Min

JN0-348

Enterprise Routing and Switching, Spec. (JNCIS-ENT)

JUNIPER90 Min

JN0-102

Junos, Associate (JNCIA-Junos)á

JUNIPER90 Min

JN0-1331

Security Design, Spec. (JNCDS-SEC)

JUNIPER90 Min

JN0-230

Security, Associate (JNCIA-SEC)

JUNIPER90 Min

JN0-634

Security, Professional (JNCIP-SEC)á

JUNIPER120 Min

JN0-334

Security, Spec. (JNCIS-SEC)

JUNIPER90 Min

JN0-1361

Service Provider Design, Spec. (JNCDS-SP)

JUNIPER90 Min

Certifikácie

ALEF Training Vám neponúka len školenia, no aj možnosť absolvovať záverečné certifikačné testy, a to všetko na jednom mieste. Sme partnerom certifikačnej autority Pearson VUE, ktorej testovacie systémy pokrývajú technológie renomovaných IT značiek, ako je Cisco, Amazon Web Services, Oracle, Microsoft, VMware , HP a mnoho ďalších.

VIAC INFORMÁCIÍ

Cisco Learning PartnerCisco Business Enablement Partner   Comptia F5AWS