Testy Microsoft (95)

413

Design. and Impl. a Server Infrastructureá

Microsoft180 Min

AI-100

Design. and Impl. an Azure AI Sol.

Microsoft210 Min

705

Design. and Providing MS Licensing Sol. to Large Organizat.

Microsoft150 Min

467

Design. Business Intelligence Sol. with MS SQL Serverá

Microsoft180 Min

465

Design. Database Sol. for MS SQL Serverá

Microsoft180 Min

345

Designing and Deploying MS Exchange Server 2016á

Microsoft180 Min

MB6-894

Dev., Ext. and Depl. for MS Dynamics 365 for Fin. and Oper.

Microsoft115 Min

486

Developing ASP.NET MVC Web Appl.áá

Microsoft180 Min

487

Developing MS Azure and Web Servicesáá

Microsoft180 Min

464

Developing MS SQL Server Databasesá

Microsoft180 Min

AZ-203

Developing Sol. for MS Azure

Microsoft210 Min

768

Developing SQL Data Modelsá

Microsoft150 Min

762

Developing SQL Databasesá

Microsoft150 Min

98-375

HTML5 Application Develop. Fundamentalsá

Microsoft80 Min

742

Identity with Windows Server 2016á

Microsoft150 Min


Certifikácie

ALEF Training Vám neponúka len školenia, no aj možnosť absolvovať záverečné certifikačné testy, a to všetko na jednom mieste. Sme partnerom certifikačnej autority Pearson VUE, ktorej testovacie systémy pokrývajú technológie renomovaných IT značiek, ako je Cisco, Amazon Web Services, Oracle, Microsoft, VMware , HP a mnoho ďalších.

VIAC INFORMÁCIÍ

Cisco Learning PartnerCisco Business Enablement Partner   Comptia F5AWS