Školenia (255)

Poskytujeme profesionálne školenia v oblasti IT zahŕňajúce certifikované aj znalostné kurzy už od roku 1995. V dnešnej dobe é disponujeme viac ako 20 profesionálne vybavenými učebňami v 7 krajinách strednej a východnej Európy s viac ako 50 odbornými školiteľmi a viac ako 200 kurzmi. Medzi naše portfólio patria on-site kurzy, on-line kurzy, školenia na mieru, konzultácie, vzdelávacie programy, e-Learning. Pravidelne usporadúvame semináre/webináre zadarmo, na ktoré je možné následne nadviazať odbornými školeniami z našej ponuky. Vďaka tomu preškolíme viac ako 3000 študentov za rok.

Počiatky činnosti školiaceho centra sú spojené so spoločnosťou Cisco Systems a jej technológiami. Počas našej existencie sme získali celý rad certifikácií a ocenení. Sme Cisco Learning Partner, Cisco Gold Partner, Cisco Business Learning Partner. Sme autorizovaným školiacim centrom technológie F5 (F5 Authorized Training Center), AWS Training Partner (ATP), ponúkame aj vlastné školenia na NetApp.

Sme významným školiacom centrom pre oblasť Cybersecurity. Disponujeme CSIRT tímom, poskytujeme audity, poradenstvo, školenia a odborné semináre. Sme partnerom AFCEA. Naši špecialisti sa zúčastňujú ako prednášajúci na mnohých odborných konferenciách v Slovvenskej republike aj v zahraničí. Organizujeme vlastné semináre/webináre. Pre študentov organizujeme Cybersecurity inkubátor, sme dlhoročným partnerom Stredoškolskej súťaže kybernetickej bezpečnosti. Akreditovali sme rad kurzov (DVPP) práve pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, kurzy sú vhodným základom pre výučbu kybernetickej bezpečnosti na stredných školách. V portfóliu máme množstvo kurzov z oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa zameriavajú na praktickú implementáciu zákona o kybernetickej bezpečnosti a na preškolenie rolí v súlade so zákonom (manažér, architekt a audítor). Samozrejmosťou sú pokročilé certifikované (CompTIA) a znalostné školenia.

Certifikácia

ALEF Training Vás pripraví na certifikáciu niekoľkých vendorov, a to Cisco, F5, Amazon Web Services, CompTIA, Cybersecurity, VMware. Nájdite si svoju certifikačnú cestu a prehĺbte Vaše pracovné know how.

  Kalendár školení 2021 na stiahnutie (PDF | 2.06MB)


Katalóg školení 2021

Sledujeme trendy a snažíme sa pružne reagovať na potreby našich klientov. Portfólio ponúkaných školení sa preto neustále rozširuje.

Kalendár školení 2021 na stiahnutie

Cisco Learning PartnerCisco Business Enablement Partner   Comptia F5AWSpalo alto