eLearning Cisco e-kits (CDLL) (39)

eLearning je nový typ vzdelávania, ktorý používa online priestor a software na elektronickom zariadení. Takýto typ vzdelávania dovoľuje neobmedzenú distribúciu, zdieľanie obsahu a elektronický manažment učenia.

eLearning je veľmi jednoduchý spôsob vzdelávania, ktorý sa používa  v informatike a komunikačných technológiách. Najčastejšie je využívaný na laptopoch, tabletoch a mobilných zariadeniach, ktoré sú pripojené na internet. Finálne testovanie  vedomostí je riešené cez eLearning software alebo cez aplikáciu priamo spojenú so zariadením. Iný typ vzdelania je m-learning, čo je podobný typ vzdelávania, ale prebieha len na mobilných zariadeniach.