Bezplatné semináre (14)

Pravidelne organizujeme bezplatné interaktívne semináre, na ktorých získate ucelený prehľad o danej oblasti.

V príjemnej atmosfére môžete s našimi lektormi diskutovať i bez toho, aby ste o danej problematike mali hlbšie technické znalosti. Kompetenčné centrum je tým správnym miestom aj vtedy, pokiaľ sa vo Vašej firme rozhodujete o nasadení príslušnej technológie. Novinkou je možnosť zúčastniť sa seminárov i formou webexu. Chceme sa tak podeliť o znalosti i s tými, ktorí chcú ušetriť čas alebo im pracovné vyťaženie nedovoľuje zúčastniť sa osobne.


Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto