Pogoji poslovanja

Izobraževalni center

ALEF Distribucija d.o.o.

Različica 1.0
Velja od 01.01.2019. let

1. Uvodne določbe

Pogoji poslovanja urejajo pravna razmerja med uporabniki izobraževanj in / ali testov, (v nadaljnjem besedilu "Izobraževanje") in usposobljevalcem, ALEF Distribucija SI, računalništvo in informatika, d.o.o., DŠ: SI22038710, s sedežem: Brnčičeva ulica 15B, 1231 Črnuče (v nadaljevanju: ALEF).

Te pogoje lahko ALEF enostransko spremeni. Pravice in dolžnosti naročnika in ALEF pa ureja kazenski zakonik, z besedilom, ki velja v času, ko se dokaže, da je naročilo poslano na ALEF; takšno besedilo in pogoji poslovanja je za naročnika usposabljanja zavezujoče.

Naročnik je dolžan spremljati trenutno vsebino pogojev poslovanja (besedilo PP je stalno označeno s številko različice) in ga nenehno seznanjati z PP. Vse različice PP, vključno s trenutno veljavno različico, so objavljene na spletni strani ALEF: https://training.alef.com/si.

Cene usposabljanj so navedene na zgoraj omenjeni spletni strani in so izražene brez DDV.

2. Naročanje izobraževanja

Stranka lahko naroči usposabljanje na spletnem mestu https://training.alef.com/si ali pa pošlje e-poštno sporočilo na si-training@alef.com. Vsako naročilo mora ob posebni registraciji vsebovati vse potrebne podatke za izdajanje računov:

-       Podatki o pravni in fizični osebi, za katero bo izdan račun, vključno s sedežem in davčno številko, če je plačnik DDV zavezanec;

-        Izrecno se sklicuje na to, da naročilo, pravice in obveznosti, ki iz njega izhajajo, urejajo veljavni pogoji poslovanja družbe ALEF, ki je objavljen na spletni strani https://training.alef.com/si, s katerim se je naročnik seznanil in za katerega se zavezuje, da ga bo spoštoval.

-       Ime, priimek in kontaktni podatki udeležencev usposabljanja

-       vrsta izobraževanja in datum, ko se udeleženci želijo udeležiti;

-       Izbran način plačila (račun, ALEF trening vaučerji ali Cisco Learning krediti, če jih ima naročnik za usposabljanje).

V primeru, da je usposabljanje brezplačno bo ALEF po prejemu naročila vsakemu naročniku in registriranemu udeležencu v 48 urah poslala potrdilo o naročilu. V primeru, da je termin izbranega usposabljanja zapolnjen, bo naročnik usposabljanja in vsak registrirani udeleženec vzpostavljen stik s ponudbo nadomestnih datumov.

Nekaj dni pred začetkom usposabljanja bodo udeleženci usposabljanja prejeli vabilo za usposabljanje, ki vsebuje več informacij o organizaciji, na primer datum začetka usposabljanja, lokacijo možnosti usposabljanja in možnosti parkiranja na območju.

3. Plačilo usposabljanja

Račun za usposabljanje vključuje šolnino, uporabo računalnikov, gradiva za usposabljanje in izdajo potrdila, ki potrjuje, da je usposabljanje potekalo. V ceno Treninga so vključene tudi pijače med odmori, pa tudi kosilo, če usposabljanje poteka v vadbenem centru Alef. V primeru, da usposabljanje poteka zunaj tega prostora, je zagotavljanje pijač in kosila stvar dogovora med naročnikom za usposabljanje in ALEF. Za obstoječe partnerje in uporabnike se plačilo za usposabljanje izvede po usposabljanju in v 30 dneh od datuma izdaje računa. Za nove partnerje in uporabnike se za prvo usposabljanje izda predračun, ki ga je naročnik usposabljanja dolžan plačati pred začetkom usposabljanja. Po opravljenem izobraževanju se naročniku izda račun. Po prvem plačilu brez težav, ti. plačila v fakturiranem znesku in roku, vsako nadaljnje usposabljanje se obračuna po pravilih, ki veljajo tudi za obstoječe partnerje in uporabnike ALEF trening centra. V primeru, da ima podjetje ALEF Training Credits (ATC), jih lahko uporabi za plačilo ustreznih usposabljanj, preizkusov ali certificiranja. Informacije o trenutnem znesku in načinu uporabe ATC lahko dobite pri vadbeni skupini ALEF. Če ima podjetje Cisco Learning Credits (CLC), jih je mogoče uporabiti izključno za certificirane Cisco treninge. V primeru zamude pri plačilu se naročnik usposabljanja zaveže, da bo plačal zamudne obresti ALEF po stopnji 0,05% neplačanega zneska za vsak dan zamude.

4. Politika odpovedi

Zahteva za brezplačno odpoved udeležbe na certificiranem usposabljanju mora biti poslana najkasneje 35 delovnih dneh pred začetkom usposabljanja in sicer na elektronski naslov si-training@alef.com ali ustreznemu članu vadbene skupine ALEF, ki je potrdil naročilo. V primeru odpovedi manj kot 35 delovnih dni pred začetkom usposabljanja so pogoji za odpoved naslednji:

  • odpoved udeležbe na certificiranem usposabljanju manj kot 35 delovnih dni od datuma usposabljanja - odpovedna pristojbina (brez DDV) znaša 50% cene usposabljanja (brez DDV);
  • Zahteva za odpoved certificiranega usposabljanja mora biti poslana najpozneje 10 delovnih dni pred začetkom usposabljanja. Če bo zahtevek poslan pozneje, se vam zaračuna odpovedna pristojbina (brez DDV) v skupnem znesku 100% cene usposabljanja (brez DDV).
  • Stroški odpovedi se plačajo v 14 delovnih dneh od datuma izdaje računa.

Po registraciji za certificirani test, ki ga dopolnjuje certificirano usposabljanje, naročila ni mogoče preklicati. Datum preskusa je mogoče spremeniti, vendar se lahko za spremembo datuma obrnete na osebo, ki je potrdila registracijo za ustrezni test, najpozneje 3 delovne dni pred predvidenim začetkom preizkusa certificiranja.

V primeru zamude pri plačilu odpovedne ali administrativne takse je obveznost plačila zamudnih obresti v višini 0,05% neplačanega zneska za vsak dan zamude.

5. Organizacijske spremembe

ALEF (ALEF Training Team) si pridržuje pravico, da v primeru nepričakovanih dogodkov - bolezni predavatelja, prekinitve storitev (kot so elektrika, dostop do interneta itd.) Prekliče predviden datum usposabljanja.

ALEF si pridržuje tudi pravico do odpovedi usposabljanja v primeru, da ni dovolj udeležencev za izvedbo usposabljanja. V tem primeru bo naročnik usposabljanja in registrirani udeleženci vzpostavljen stik s ponudbo novega možnega datuma usposabljanja.

6. Elektronski material

V povezavi z novim trendom zagotavljanja elektronskega gradiva za certificirane treninge je potrebno, da udeleženci usposabljanja prinesejo prenosni računalnik ali pa lahko vsaj en teden pred začetkom usposabljanja zaprosijo za brezplačen prenosni računalnik.

7. Končne določbe

V zadevah, ki jih te pogoji poslovanja ne urejajo, je pravno razmerje med naročnikom za usposabljanje in družbo ALEF urejeno civilno. Pravna razmerja, ki izhajajo iz njih ali so v povezavi z njimi, vključno s nepogodbenimi razmerji, urejaja slovenski zakonik, izključujoč nasprotne standarde mednarodnega in zasebnega prava.

V primeru sporov v skladu s temi pogoji poslovanja ali v zvezi z njimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

Določbe prejšnjega stavka so zavezujoče le, če je pravno razmerje med naročnikom usposabljanja in družbo ALEF pravno razmerje med podjetji in njihovem poslovanju.

   

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto