Kod: VM_CLOUD Data Center VMWARE Složenost: Početni nivo

VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage [V10.3]

240 000 din
bez PDV-a
(5 dana (8h/day))
Srpski
Onsite trening
Instructor - Led Training
Beograd Serbia
240 000 din
bez PDV-a

Alternativni datumi i lokacije


Onsite trening
Beograd, RS, Srpski
Prikaži sve datume

Datum ne odgovara
Kontaktirajte nas koristeći obrazac ovde .

Ciljevi

In this five-day course, you focus on installing, configuring, and managing VMware Cloud Director® 10.3. You learn about workload provisioning, the creation of organizations, virtual data centers (VDCs), catalog services that include predefined virtual machines, and on-demand VMware NSX-T™ Data Center networks.

This course also covers interfacing VMware Cloud Director with other systems and the integration and use of VMware vRealize® Orchestrator™ for VMware Cloud Director. You learn about different networks that a system administrator and an organization administrator can configure and use with virtual machines (VMs). This course also discusses how to monitor various VMware Cloud Director objects using VMware vRealize® Operations™.

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:

 • Deploy VMware Cloud Director
 • Manage VMware Cloud Director to meet the service provider needs
 • Create and manage VMware Cloud Director organizations and vApps to fulfill business needs
 • Create and manage VMware Cloud Director catalogs
 • Transfer virtual machine workloads from VMware vSphere® into and out of VMware Cloud Director
 • Configure networking for organizations and vApps with the help of VMware NSX-T™ Data Center
 • Managing resources from the VMWare Cloud Director console and using VMware vRealize® Operations Manager™
 • Enabling VM and Named Disk Encryption
 • Creating VM sizing and placement policies
 • Understand vApps and VM operations and actions

Trajanje

5 dana (8h/day)

Zahtevi

Completion of the following courses and equivalent knowledge is required:

 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7.x] or equivalent knowledge

The following experience is helpful:

 • Working at the Linux command line
 • Substantial knowledge of general networking concepts

Sadržaj

 1. Course Introduction

  • Introductions and course logistics
  • Course objectives
 2. Software-Defined Data Center and VMware Validated Design

  • Define software-defined data center (SDDC)
  • Discuss VMware offerings for cloud-based services
  • Discuss the deployment options for VMware Cloud Director
  • Discuss VMware Validated Design™
  • Recognize the design considerations when creating a cloud environment on the SDDC using VMware Cloud Foundation™
 3. VMware Cloud Director Deployment and Configuration

  • Discuss the deployment options for VMware Cloud Director
  • Explain the two-stage deployment of VMware Cloud Director cells
  • Discuss failover mechanisms (automatic and manual) with VMware Cloud Director cells
  • Define switchover, promote, and fencing options of the VMware Cloud Director appliance
  • Understand the VMware Cloud Director appliance enhancements
 4. VMware Cloud Director Provider Configuration

  • Describe how the compute resources are provided to VMware Cloud Director
  • Describe how storage is provided to VMware Cloud Director
  • Configure and manage storage for Virtual Datacenters (VDCs)
  • Briefly discuss network pools, external networks, and Tier-0 Gateways
  • Showcase VMware Cloud Director integration with vCenter Server® and NSX-T Data Center
  • Describe VMware Cloud Director organizations
  • Understand organization policies
  • Explain how to access an organization using various portals
  • Understand organization VDC
  • Discuss what is Linked Clone and Fast Provisioning
  • Understand the use cases of Allocation Models
 5. VMware Cloud Director User, Roles and Quota Management

  • Discuss user-bundle
  • Describe role-based access
  • Explain custom roles and rights
  • Describe and configure LDAP integration with Active Directory
  • Discuss OIDC authentication methods
  • Describe SAML identity provider
 6. VMware Cloud Director Virtual Machines and vApps

  • Understand standalone VMs
  • Discuss the VM managing operations
  • Explain VM properties
  • Discuss deployment methods of vApps
  • Discuss the vApp managing operations
  • Discuss the vApp lease policies
  • Understand the vApps and VM actions
  • Explain vApp and VM badges
 7. VMware Cloud Director Content Libraries

  • Explain the purpose of catalogs and how to create a catalog organization
  • Define catalog management and sharing catalogs inside and between organizations
  • Explain medias in VMware Cloud Director and its usage
  • Discuss vApp templates
  • Understand vApp template operations
  • Describe the purpose and usage of Open Virtualization Format (OVF)
  • Discuss organization VDC templates
 8. VMware Cloud Director Networking

  • Discuss organization VDC networks
  • List the types of organization VDC networks
  • Describe the edge gateway services
  • Explore the services offered by the edge gateway
  • Discuss sub-allocation IP pool and its use cases
  • Discuss DHCP, NAT, load balancer, and firewall services on the edge gateway
  • Discuss SNAT, DNAT, NO SNAT, and NO DNAT use cases
  • Discuss vApp networks
  • List the various types of vApp networks
  • Discuss routed, isolated, and direct vApp networks
 9. VMware Cloud Director Storage and Compute

  • Describe named disks and shared named disks
  • Demonstrate how to attach and detach a named disk and a shared named disk
  • Describe methods of sharing the named disk
  • Discuss the implications of deleting VMs that have an attached named disk
  • Discuss how VMware Cloud Director VMs and disks are encrypted
  • Explain the storage policy capabilities
  • Demonstrate how VM sizing and placement policies are published
  • Discuss vCenter server and VMware Cloud Director IOPS storage policies usage
  • Discuss how to enable and use the storage IOPS limitation in VMware Cloud Director
  • Describe the storage policy supported entities
 10. Extensibility and UI Additional Features

  • Explain custom advisories, global search, guided tours, data exporter, keyboard shortcuts, and quick search
  • Understand vcd-cli supported commands
  • Discuss various vcd-cli tools
 11. VMware Cloud Director Resource Monitoring
  • Identify log locations for VMware Cloud Director
  • Manage vSphere and cloud resources from VMware Cloud Director
  • Understand monitoring of objects from VMware Cloud Director portals
  • Briefly introduce vRealize Operations Manager
  • Integrate VMware Cloud Director with vRealize Operations Manager
  • Configure VMware Cloud Director Management Pack
  • Understand dashboard, metrics, alerts, alert definition, and reports

Prilagođene obuke

Ovaj trening nije pogodan za vas i niste našli ono što tražite? Kontaktirajte nas i rado ćemo vam pomoći.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* obavezno polje

Hvala na interesovanju.

Potrudićemo se da odgovorimo na Vaš zahtev u najkraćem mogućem roku i organizujemo termin.

Da li imate pitanja?

Kontaktirajte nas za više informacija.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* obavezno polje

Hvala na interesovanju.

Odgovorićemo na Vaš zahtev u najkraćem mogućem roku.

Datum zahteva

Popunite neophodne informacije, pošaljite zahtev i mi ćemo Vas kontaktirati.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* obavezno polje

Hvala na interesovanju.

Potrudićemo se da odgovorimo na Vaš zahtev u najkraćem mogućem roku i organizujemo termin.

Trening sale

ALEF Trening centri u Adriatic regiji imaju na raspolaganju po jednu trening salu kapaciteta 12 mesta.

Svaka učionica je opremljena sa projektorom i tablom, internet konekcijom i računarom predavača. Kao radna stanica studentima služe personalni računari sa pristupom Cisco opremi. Praktična obuka omogućava studentima da steknu veštine potrebne za konfiguraciju opreme.

CZ

ALEF Trening centar ima na raspolaganju pet trening sali. Tri učionice su nazvane po kontinentima – Australija koja ima kapacitet 8 mesta, Afrika i Evropa imaju svaka po 12 mesta – kapacitet se dopunjava pomoću učionice sa opremom (12 mesta) i pomoću centra za kompetenciju (18 mesta).

SK

ALEF ima na raspolaganju 4 trening sale. Imenovane su po gradovima sveta. Sidnej ima kapacitet 16 mesta, Roterdam i Hamburg imaju 12 mesta svaka dok New York ima 8 mesta

HU

ALEF Trening centar ima 3 trening sale. Imenovane su po gradovima zemalja u kojim ALEF posluje. Prag ima kapacitet 12 mesta, Bratislava i Budimpešta imaju 8 mesta svaka.

Beograd

Budimpešta

Tim predavača

Raspolažemo sa timom od preko 50 predavača, nudimo kompletan spektar tehnološkog znanja za ruting i switching, za bezbednost i saradnju između centara podataka. Stručnost instruktora dokazuje niz međunarodnih sertifikata najvišeg nivoa.

Jedinstvenost naših predavača sastoji se uglavnom u njihovom bogatom iskustvu u pojedinim projektima, i ovako su u stanju da vrlo fleksibilno reaguju na predloge polaznika kursa ili kod odgovaranja na postavljena pitanja, isto kao i kod prenošenje svojih praktičnih znanja polaznicima. Zahvaljujući pouzdanom radu kompanije i dugogodišnjem iskustvu, vrlo smo fleksibilni u reagovanju na projekte koji se pripremaju na stručnom području Cisco-a, i na osnovu toga možemo Vam garantovati širok spektar sertifikovanih kurseva koji će vama i vašim kolegama omogućiti da steknete potrebno stručno znanje za buduće testove sertifikacije.

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto

KONTAKT

ALEF Distribucija Adria, d.o.o.
Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd
+381 11 4240521
rs-training@alef.com