Registracija

Profile

Preduzeće

 

Pristanak na obradu ličnih podataka


Saglasnost za obradu ličnih podataka

Odobreno u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Saveta o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, stavljajući Direktivu 95/46/EC van snage - skraćen naziv GDPR (General Data Protection Regulation). Popunjavanjem mojih ličnih podataka i potvrdom dajem besplatnu i dobrovoljnu saglasnost za obradu gore navedenih ličnih podataka od strane kompanija ALEF Grupe (Administrator)

u sledeće svrhe

za period od

  • lični podaci se čuvaju za vreme trajanja poslovne saradnje i nakon toga još 4 godine posle njenog prestanka. Ukoliko poslovna saradnja nije uspostavljena, lični podaci će biti obrisani nakon 1 godine od datuma njihovog dostavljanja
  • tokom postojanja ALEF Grupe
  • lični podaci se čuvaju za vreme trajanja poslovne saradnje i nakon toga još 4 godine posle njenog prestanka; ukoliko poslovna saradnja nije uspostavljena, lični podaci će biti obrisani nakon 1 godine od datuma njihovog dostavljanja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

 Cisco Learning PartnerCisco Business Enablement Partner    Comptia F5AWS