Partneri

Suradnja sa našim partnerima je suštinski deo našeg rasta i uspeha.


CiscoCisco je najveći svetski dobavljač mrežnih tehnologija koji pružaju temelj za podatkovnu i glasovnu komunikaciju, internetsku video komunikaciju i za poslovne računarske mreže. Postoji partnerstvo na više nivoa između ALEF-a i Cisco-a. U implementaciji rešenja imamo sertifikat Cisco Gold Partner, a na polju obrazovanja imamo sertifikat Cisco Learning Partner Specialized.


NetAppDruštvo NetApp je svetski lider u području pohranjivanja podataka i u upravljanju podacima. Kroz kontinuirano ulaganje u razvoj svojih rešenja, uspeo je da održi svoju vodeću poziciju u inovativnim pristupima od 1992. godine.


f5F5 pomaže organizacijama da stvore fleksibilnu IT infrastrukturu koja im omogućava da odmah reaguju na poslovne potrebe i na taj način podržavaju njihov ekonomski rast.


gopasKompjuterska škola GOPAS najveći je ponuđivač informatičke obuke na češkom i slovačkom tržištu. Svake godine skoro 30.000 učenika pohađa stručnu obuku, većinom informatičkih stručnjaka. Uprkos tome što posluje na relativno malom tržištu, GOPAS je jedan od najvećih ponuđivača informatičke obuke u Evropi.


DigiskillsDigiskills pomaže u izgradnji novih digitalnih kompetencija. Tehnologija ljudima olakšava posao i značajno povećava njihovu produktivnost i zadovoljstvo. „Verujemo, da svako može uživati u svome poslu. Znamo šta ometa ljudima u toku njihovog rada: rutinske aktivnosti, dugotrajne operacije, neefikasni načini komunikacije, zastarele radne navike i procesi. Motiviramo svakoga, da isprobaju nove stvari i da inoviraju. Osetljivi smo na sve predrasude i nedoumice u vezi sa korišćenjem računara i pametnih telefona. Pokazujemo na to, da tehnologija i inovacije ne nalaze se samo u sofisticiranim izumima, već mogu olakšati svakodnevni život svima nama. Tehnologiju objašnjavamo ljudskim jezikom. Nismo samo IT stručnjaci, već korisnici koji žele da izvuku maksimum iz aplikacija i iz uređaja. I naučićemo i Vas toga."


AWS Amazon Web Services (AWS) je globalni lider u oblasti Public Cloud i IaaS. IT rešenja koja su zasnovana na AVS platformi sada su standardi u portfelju gotovo svake tehnologije (Cisco, NetApp, F5, itd.), koje nudimo našim kupcima. ALEF NULA je postao zvanični AVS Consulting Partner-a što nam omogućava da svojim klijentima ponudimo širok spektar rešenja ne samo u oblasti javnog oblaka ili hibridnog IT-a (kombinacija lokalnog [on-premise] i javnog oblaka [public cloud]), već i u okviru specijalizovanih, besplatnih seminara ili prilagođenim treninzima u ovim oblastima.


vmwareVMware je jedan od najvećih ponuđača softvera za virtualizaciju u svetu. Partnerstvo sa ALEF-om prvenstveno se odnosi na aktivnosti u okviru specijalizacije unutar Cisco Data Center. ALEF Training center takođe nudi posebne kurseve WMware-a za upravljanje krajnjim radnim stanicama.


Pearson VUE je jedana globalna organizacija za sertifikaciju, koji nudi portfelj stotina IT testova u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Uključuje tehnologije Cisco Sistems-a, Wmware-a, Adobe-a, Citrix-a, Tanberg-a, odnosno tehnologije kompanija CompTIA-a. Pearson VUE ima stroge zahteve za svoje partnerske ispitne centre, koje ALEF Training Center ispunjava.


GoodeaKompanija Goodea Consulting s. r. o. se bavi konsultantskim i obrazovnim delatnostima.

OUR KNOWLEDGE IS YOUR FUTURE

   

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto