Narudžba

Podaci o učesnicima
Iznos
Kod
Ime
LP_DCIT21394

$0,00 USD
Učesnici

Kupac izjavljuje da je ovlašćen da pruži podatke o ličnosti gore pomenutih učesnika.


Vaši podaci
* Plaćanje

Takođe, obuke možete platiti sa ATC (ALEF Training Credits). Jednostavno iskoristite budžet za edukaciju i kupite ATC od nas, pa ih koristite po potrebi, u roku od godinu dana nakon kupovine.

Plaćanje sertifikovanih Cisco obuka možete izvršiti sa CLC (Cisco Learning Credits). CLC su validni godinu dana nakon njihove aktivacije, a korisnici mogu da ih koriste bez ograničenja za proizvode ili usluge. Za više informacija budite slobodni da kontaktirate ALEF Trening tim na email: rs-training@alef.co

* obavezno

Hvala na interesovanju.

Odgovorićemo na Vaš zahtev u najkraćem mogućem roku.