E-learning (137)

E-learning je inovativan način učenja koja koristi online prostor ili računarski softver na električnom uređaju. Ova vrsta učenja omogućava online distribuciju, zatim deljenje sadržaja i elektronsko upravljanje nastavom.

E-learning je veoma jednostavna platforma za učenje koja se koristi u obrazovnim sektorima informacionih i komunikacionih tehnologija. Treninzi se najčešće prate na laptopovima, tabletima ili mobilnim uređajima sa dostupnom internet konekcijom. Konačno testiranje znanja se vrši u okviru eLearning softvera ili putem online aplikacije direktno preko ličnog uređaja. Drugi sličan pojam na koji možete naići je “m-learning”, što predstavlja sličnu vrstu učenja koja se koristi samo preko mobilnih uređaja.

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto