Termeni și condiții

Termeni și condiții generale de vânzare a cursurilor ofertate de ALEF Distribution RO S.A

În vigoare din 28 martie 2023

1. Dispoziţii introductive

Termenii și condițiile generale de vânzare a cursurilor (numite în continuare și „TC”) ALEF reglementează relațiile dintre clienții care aleg să cumpere cursuri din oferta ALEF Training Center Romania (numite „Curs”) și furnizorul de cursuri ALEF Distribution RO S.A, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. 37561959 și sediu social Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6E, etaj 8, sector 2, București (numit „ALEF”).

Termenii și condițiile generale de vânzare a cursurile se pot modifica unilateral de către ALEF. Drepturile și obligațiile clienților care aleg să cumpere cursuri ALEF vor fi întotdeauna reglementate de TC, din momentul în care o comandă fermă a fost trimisă către ALEF, prin canalele oficiale (email, site): fie PO (Purchase Order), fie prin semnarea unui contract comercial specific și cu formularul de comandă, în care sunt specificate detalii despre curs, participanți și ofertă. Aceste detalii sunt obligatorii și trebuie avute în vedere de clientul care optează pentru un curs din oferta ALEF Training Center.

Rămâne la latitudinea clientului ALEF să se informeze permanent în legătură cu TC, cu versiunea curentă (actualul document se poate schimba și va avea versiuni curente), să se familiarizeze cu reglementările curente TC. Toate versiunile TC, inclusiv versiunea curentă, sunt publicate pe site-ul ALEF https://training.alef.com/ro.

Prețurile pentru cursurile ofertate de ALEF (ALEF Training Center ) sunt publicate pe site-ul ALEF Training Center (https://training.alef.com/ro.) și/sau se pot trimite la cerere (folosind adresa ro-training@alef.com) de către reprezentanții echipei ALEF.

Preturile afișate sunt exprimate în EURO și nu includ TVA.

2. Procedura de comandă a cursurilor

Comenzile pentru cursurile din oferta ALEF Training Center ( ALEF) se pot face fie direct de pe site-ul http://training.alef.com sau prin email trimis la adresa ro-training@alef.com.

Comenzile trimise trebuie să aibă în vedere detalii necesare pentru facturarea ulterioară, astfel:

 • Informații legale despre persoana juridică pentru care se va emite factura fiscală: codul fiscal, sediul social și alte detalii specifice de menționat;
 • Acordul expres că a luat la cunoștință și s-a familiarizat cu reglementările TC publicate pe site-ul ALEF https://training.alef.com/ro și pe care se va angaja să le respecte;
 • Detalii despre participanții la curs: nume, prenume, adresa de email și detalii de contact specifice;
 • Cursul pentru care se face comanda, conform ofertei ALEF Training Center: fie curs publicat pe site-ul mai sus menționat, fie trimis de către ALEF de pe adresa ro-training@alef.com.
 • Modalitatea de plată a cursului:
  • pe baza de factura proformă, iar plata se va face cu ordin de plată sau prin card bancar (dacă există această metodă disponibilă pusă la dispoziție de ALEF Distribution RO S.A la momentul respectiv);
  • alte metode în acord cu oferta/politica de prețuri ALEF (de ex. ALEF Training Credits sau Cisco Learning Credits, dar numai dacă sunt îndeplinite condițiile de ofertare specifice și există detalii despre modul de achiziție al acestora, iar creditele sunt în termenul de valabilitate)

După acceptarea comenzii de către ALEF, un reprezentat din echipa ALEF Training Center, pentru fiecare curs în parte și pentru fiecare participant înregistrat, va confirma în 48 ore participarea la curs(uri), dacă mai sunt locuri disponibile la acel curs/ acele cursuri menționate în comandă. În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile la cursul comandat/ cursurile comandate, se va avea în vedere propunerea unor alte date de către un reprezentant al echipei ALEF Training Center.

Înainte de începerea cursului cu o săptămână, participanții înregistrați la curs vor primi din partea ALEF detalii de organizare, astfel: data de începere a cursului, locația unde se va desfășura cursul (la sediul ALEF sau online) și alte detalii specifice.

3. Plata cursurilor

Suma achitată pentru un participant la cursurile organizare de ALEF Training Center acoperă următoarele costuri: trainer autorizat, utilizarea calculatoarelor, materiale de studiu, precum și diploma de participare la curs. De asemenea, prețul cursului include și pauzele de cafea (refreshments) și masa de prânz, în cazul în care cursul are loc la sediul ALEF Training Center (ALEF). În cazul în care cursul are loc în altă locație, aspectele legate de pauzele de cafea și masa de prânz se vor stabili de comun acord între ALEF și client.

Termenele de plată pentru valoarea cursului sau cursurilor comandate se vor avea în vedere conform contractului comercial pentru training și servicii, încheiat între client și ALEF, sau PO (Purchase Order), după caz, unde sunt specificate clar aspectele legate de termenul de plată, mai ales dacă sunt clienți existenți ALEF Training Center.

Pentru clienții noi ALEF, care vor avea în vedere participarea la cursurile ofertate de ALEF Training Center și vor trimite o comandă fermă în acest sens, solicităm plata în avans înainte de a începe cursul cu cel puțin o săptămâna, în funcție de cursul ales din oferta ALEF Training Center.

Condițiile de plată în avans se pot schimba, având la bază alocarea de laboratoare specifice care implică taxe de rezervare din partea producătorului. Se consideră confirmată prezența la curs pentru participant numai după înregistrarea de către ALEF a plaților în avans aferente.

Orice informații despre ALEF Training Credits se pot obține și valida numai de echipa locală ALEF Training Center din România.

Dacă o companie vrea să folosească Cisco Learning Credits (CLC) pentru cursurile ALEF Training Center din România, aceasta se pot folosi numai pentru cursurile certificate CISCO. ALEF acceptă această modalitate de plată numai după obținerea validării finale din partea furnizorului (CISCO) CLC-urilor, pe baza detaliilor oferite de client.

Pentru întârzieri la achitarea contravalorii cursurilor, ALEF are dreptul de a aplica penalități. Acestea vor fi setate corespunzător, de comun acord, conform contractului comercial de training și servicii sau PO, încheiat între ALEF și client. 

4. Condiții de anulare a cursurilor

Cererea de anulare a cursului fără nici un cost de anulare, în cazul cursurilor de certificare (de ex. CISCO) trebuie trimisă cu 35 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului, către adresa ro-training@alef.com sau către persoanele desemnate în contract sau care au confirmat comanda și fac parte din echipa ALEF Training Center România.

În cazul în care anularea participării la curs se va face cu mai puțin de 35 zile înainte de începerea cursului, condițiile de anulare sunt următoarele:

 • Pentru anularea participării la curs cu mai puțin de 35 zile înainte de începerea cursului, taxa de anulare este de 50 % din valoarea cursului (fără TVA);
 • Pentru anularea participări la curs cu mai puțin de 10 zile înainte de începerea cursului, taxa de anulare este de 100 % din valoarea cursului (fără TVA);
 • Pentru alte cursuri din oferta ALEF Training Center, care nu sunt specifice de certificare, cererea de anulare trebuie trimis[ cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Dacă cererea de anulare va fi trimisă cu mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului, taxa de anulare este de 100 % din valoarea cursului (fără TVA).

Taxele de anulare se plătesc conform acordurilor comerciale setate prin contract sau PO.

5. Modificări organizatorice

ALEF (ALEF Training Center România) își rezervă dreptul de a anula cursurile programate în cazul unor evenimente neprevăzute: îmbolnăvirea unui trainer, suspendarea unor servicii/ utilități (energie electrică, acces la internet etc.), precum și starea de urgență declarată de autorități în caz de pandemie etc.

ALEF își rezervă dreptul să anuleze cursurile programate dacă nu există un număr suficient de participanți pentru a susține cursul. În acest caz, clienților ALEF și participanților li se propun date alternative pentru cursul respectiv din oferta curentă ALEF Training Center.

6. Manuale in format digital

Având în vedere noua tendință de furnizare a materialelor de training în format electronic pentru cursurile certificate Cisco, Microsoft etc., este necesar ca participanții la training să aducă la curs un laptop personal. Dacă participanții nu pot aduce la curs un laptop personal, este necesar să anunțe reprezentanții ALEF Training Center cu cel puțin o săptămână înaintea cursului, iar ALEF le va pune dispoziție un laptop în mod gratuit. Acest serviciu este aplicabil doar cursurilor ce au loc în incinta ALEF Distribution România.

7. Dispoziții finale

Acest regulament TC va sta la baza relațiilor juridice dintre ALEF și clienții care vor avea în vedere achiziționarea de cursuri din oferta ALEF Training Center, cu mențiunea că relațiile comerciale sunt reglementate de legile existente în România.

   

Cisco Learning Partner Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto