Školení pro pedagogy

ALEF NULA poskytuje v oblasti kybernetické bezpečnosti řadu služeb. Mezi naše zákazníky patří největší organizace v komerčním sektoru i státní správě.

DVPP
akreditované kurzy v oblasti kybernetické bezpečnosti

Jsme významným partnerem v oblasti kybernetického vzdělávání, přispíváme zásadními zkušenostmi z praxe a budujeme komunitu specialistů kybernetické bezpečnosti.

Školám pomáháme s odbornými semináři pro studenty, doplňujeme výuku na školách a vzděláváme pedagogy.


V roce 2016 jsme se zúčastnili výjezdního zasedání pracovní skupiny pro nově vznikající Rámcový vzdělávací program kybernetická bezpečnost.

Na základě tohoto pilotního programu jsme v ALEF Training centru vytvořili sadu kurzů, které připraví pedagogy na výuku kybernetické bezpečnosti na školách. Kurzům Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže udělilo akreditaci a plně korespondují s potřebou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Cena za DVPP kurz je stanovena Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže a je platná pouze pro pedagogické pracovníky. Pokud by jste chtěli zorganizovat kurz pro svojí organizaci, neváhejte nás kontaktovat na cz-training@alef.com.

Přehled kurzů

Nabídka kurzů DVPP

 1. Úvod do řízení kybernetické bezpečnosti
 2. Kybernetický prostor
 3. Vybrané aspekty kybernetické bezpečnosti
 4. Úvod do počítačových sítí
 5. Pokročilá nastavení a protokoly v počítačových sítích
 6. Bezpečnost v počítačových sítích
 7. Bezpečné programování


ALEF Training center


 • Školitelé
  s praxí

 • Zákaznický
  servis

 • Dlouholetá
  zkušenost

 • Celosvětově
  ILT, vILT, hybrid

 • Nejvyšší ocenění
  školitelů
   

Cisco Learning Partner    Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto