Registrace

Profilové údaje

Profil společnosti

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Dále uděluji v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

za účelem

po dobu

  • trvání obchodního vztahu a následně po dobu 4 let od jeho skončení; pokud k navázání obchodního vztahu nedojde, osobní údaje budou vymazány po uplynutí 1 roku od jejich poskytnutí
  • po dobu existence skupiny Alef Group
  • získané údaje uchováváme zásadně po dobu trvání obchodního vztahu a následně po dobu 4 let od jeho skončení; pokud k navázání obchodního vztahu nedojde, osobní údaje vymažeme po uplynutí 1 roku od jejich poskytnutí

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

Cisco Learning Partner    Comptia F5 AWS Microsoft vmware