PRAVIDLA CHOVÁNÍ V PROSTORÁCH ALEF OD 10.9.2020

Vážení účastníci školení a certifikačních testů,

vzhledem k aktuální situaci s COVID-19 Vás prosíme o striktní dodržování níže uvedených pravidel chování v prostorách ALEF:

- ŠKOLÍCÍ CENTRUM

 1. Při příchodu do prostor společnosti ALEF použijte dezinfekci, která je umístěna u vchodu, a obecně dbejte na zvýšenou hygienu.
 2. Na recepci Vám bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Vyhrazujeme si právo účastníka se zvýšenou teplotou, známkami nachlazení či infekčního onemocnění na kurz nevpustit. Ohledně náhradního termínu školení bude účastníka kontaktovat ALEF Training centrum.
 3. Na recepci Vám bude předloženo k podepsání čestné prohlášení, které Vám bude zasláno k obeznámení již při registraci na školení.
 4. Zdržte se jakéhokoliv skupinového kontaktu se svými kolegy na školeních.
 5. Zdržte se podávání rukou.
 6. Po celou dobu svého pobytu v ALEFu mějte nasazenou roušku se zakrytým nosem a ústy (výjimku tvoří čas vyhrazený pro občerstvení) a dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních účastníků.
 7. Účastníci školení neodchází do veřejné restaurace. Oběd bude doručen na jejich přiřazené místo ve školící místnosti.
 8. Zdržujte se pouze v prostorách své školící místnosti a v prostorách občerstvení u školících místností.
 9. Před opuštěním svého školícího místa jej prosím ukliďte a nenechávejte po sobě žádné využité papíry, nebo odpadky.
 10. Během kurzu sledujte svůj zdravotní stav. V případě, že na sobě pociťujete jakékoliv příznaky nemoci, zůstaňte prosím doma. Školení se Vám přesune na náhradní termín nebo je možné dokončit školení on-line formou. O situaci informujte svého školitele.

- TESTOVACÍ CENTRUM

 1. Při příchodu do ALEFu použijte dezinfekci, která je umístěna u vchodu, a obecně dbejte na zvýšenou hygienu.
 2. Na recepci Vám bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem na recepci. Vyhrazujeme si právo účastníka se zvýšenou teplotou, známkami nachlazení či infekčního onemocnění do testovacího centra nevpustit. Ohledně náhradního termínu testu bude účastníka kontaktovat ALEF Training centrum.
 3. Na recepci Vám bude předloženo k podepsání čestné prohlášení, které Vám bude zasláno k obeznámení již při registraci na test.
 4. Na recepci obdržíte rukavice, které prosím mějte nasazené po celou dobu svého testu.
 5. Zdržte se jakéhokoliv kontaktu s personálem na recepci a dodržujte bezpečnou vzdálenost 2m.
 6. Po celou dobu svého pobytu v ALEFu mějte nasazenou roušku se zakrytým nosem a ústy. (výjimku tvoří chvíle u focení na test)
 7. Po celou dobu testu mějte nasazenou roušku se zakrytým nosem a ústy. Vyhrazujeme si právo účastníkovi ukončit test, pokud nebude respektovat dané pravidlo.
 8. Zdržujte se pouze v prostorách testovacího centra a v prostoru recepce při procesu registrace.

Pravidla se budou vyvíjet na základě aktuální epidemické situace.

Váš ALEF Training Team

   

Cisco Learning Partner    Comptia F5AWS