eLearning (51)

Současný e-learning je netradiční způsob vzdělávání prostřednictvím softwarové aplikace, která je zároveň využívána k online distribuci, sdílení studijního obsahu a řízení elektronické výuky. Slovní spojení e-learning (anglicky Electronic Learning) znamená v doslovném překladu e-učení (elektronické učení či vzdělávání).

Pochopení e-learningu je zcela jednoduché. Jedná se o různé druhy vzdělávání, které probíhají za využití elektronické informační a komunikační technologie. Nejčastěji to mohou být počítače, tablety nebo mobilní telefony, které jsou navíc propojené na internet. Student tak realizuje školení nebo testování vědomostí přes e-learningový software nebo online aplikaci přímo ve svém zařízení - počítači. V dnešní době se také někdy používá pojem m-learning, což je obdoba e-learningu, s tím rozdílem, že výuka probíhá na mobilním zařízení.