Covid podmínky ALEF Training a Testing centra

Vážení účastníci školícího a testovacího centra,

prezenční školení a testovací centrum (Pearson Vue) je pro Vás znovu otevřené. Prosím, věnujte pozornost podmínkám osobní účasti pro návštěvníky školícího a testovacího centra, které uvádíme níže.

Testování účastníků ALEF Training/Testing centra

- Při příchodu na ALEF recepci každý návštěvník školícího a testovacího centra je povinen doložit kopii či originál potvrzení o očkování/prodělaném onemocnění nebo výsledku negativního testu.
- na ALEF recepci budete vyzváni k předložení dokladu (tištěná kopie dokladu, fotografie výsledku negativního testu v telefonu).


KDO TEST NEPOTŘEBUJE?
1. KDO JE PLNĚ OČKOVÁN PROTI COVID-19 - 21 DNÍ PO APLIKACI PRVNÍ DÁVKY: předložení očkovací kartičky

                                                                               - 14 DNÍ PO APLIKACI DRUHÉ DÁVKY: potvrzení o dokončeném očkování                                                                           

2. KDO PRODĚLAL NEMOC COVID-19 - MAXIMÁLNĚ 180 DNÍ OD DIAGNÓZY: potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění


KDO TEST POTŘEBUJE?
Možnosti zajištění testu:
1. ANTIGENNÍ TEST NA SARS-COV-2 : u poskytovatele zdravotních služeb (platnost 72 hodin), domácí samotest (platnost 72 hodin), potvrzení od zaměstnavatele (platnost 72 hodin)

2. PCR TEST NA SARS-COV-2: u poskytovatele zdravotních služeb (platnost 7 dní)


* V případě, že nemáte možnost doložit negativní výsledek testu a podepsat tak čestné prohlášení po příchodu do ALEFu, prosím sdělte tuto skutečnost v dostatečném předstihu na cz-training@alef.com.

Hezký den přeje

ALEF Training tým

   

Cisco Learning Partner    Comptia F5 AWS Microsoft vmware