Covid podmínky ALEF Training a Testing centra platné od 22.11.2021

Vážení účastníci školícího a testovacího centra,

prezenční školení a testovací centrum (Pearson Vue) je pro Vás otevřené. Prosím, věnujte pozornost podmínkám osobní účasti pro návštěvníky školícího a testovacího centra, které uvádíme níže.

Testování účastníků ALEF Training/Testing centra

- Každý návštěvník školícího a testovacího centra je povinen doložit kopii či originál potvrzení o očkování/prodělaném onemocnění nebo výsledku negativního testu ze zdravotního střediska.
- Při příchodu na ALEF recepci budete vyzváni k předložení dokladu (aplikace tečka, tištěná kopie dokladu, fotografie výsledku negativního testu ze zdravotního střediska v telefonu).

KDO TEST NEPOTŘEBUJE?

1. KDO JE PLNĚ OČKOVÁN PROTI COVID-19   - 14 DNÍ PO APLIKACI DRUHÉ DÁVKY - potvrzení o dokončeném očkování

2. KDO PRODĚLAL NEMOC COVID-19               - MAXIMÁLNĚ 180 DNÍ OD DIAGNÓZY - potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění

KDO TEST POTŘEBUJE? 

OSOBA, KTERÁ SE NEMŮŽE PODROBIT OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 PRO KONTRAINDIKACI A OSOBY PO 1. DÁVCE OČKOVÁNÍ

Možnosti zajištění testu:

1. PCR TEST NA SARS-COV-2

 U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

- Platnost 72 hodin
➢ potvrzením o vyšetření RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem provedeným max. před 72 hodinami, pokud se jedná o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci (doloženo záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), případně lékařským potvrzením obsahujícím informaci o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí), nebo

U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

- Platnost 72 hodin
➢ potvrzením o vyšetření RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem provedeným max. před 72 hodinami, pokud se jedná o osobu, která již zahájila očkování a:
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
b) v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky, nebo
c) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.

*PCR je platný po celou dobu školení

Hezký den přeje

ALEF Training tým

   

Cisco Learning Partner    Comptia F5 AWS Microsoft vmware palo alto