Najbližšie školenia
Povedali o nás
„Absolvoval som v ALEF-e niekoľko školení. Páčia sa mi moderné školiace miestnosti, ale aj prístup lektorov, ktorí prinášajú aj know-how z praxe.“